Nasz profile

Narodowy Instytut Dziedzictwa nagrodzi najlepszą pracę dyplomową

Studenci

Narodowy Instytut Dziedzictwa nagrodzi najlepszą pracę dyplomową

Narodowy Instytut Dziedzictwa nagrodzi najlepszą pracę dyplomową

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłosił ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą współczesnej roli dziedzictwa kulturowego – „Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy”. Na laureatów czekają nagrody pieniężne oraz publikacja artykułu w wydawnictwie naukowym ,,Ochrona Zabytków”. Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2021 roku.

Celem konkursu Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest popularyzacja wyników oryginalnych badań naukowych dotyczących współczesnej roli materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zachęcenie młodych badaczy do prowadzenia dalszych prac w tym zakresie. Do konkursu można zgłaszać prace dyplomowe (licencjackie/inżynierskie, magisterskie lub doktorskie) obronione w latach 2018-2020, których elementem są oryginalne wyniki badań i analiz (ilościowych, jakościowych lub mieszanych).

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy autorzy, których prace dotyczyły tematów: dziedzictwa (zarówno materialnego, jak i niematerialnego) w kontekście zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, turystyki kulturowej, rewitalizacji dziedzictwa, zarządzania dziedzictwem, społeczeństwa obywatelskiego, zarządzania ładem przestrzennym, edukacji na rzecz dziedzictwa, promocji oraz gromadzenia
i upubliczniania danych o dziedzictwie, a także roli międzynarodowych aktów prawnych i organizacji (np. UNESCO, ICOM, ICCROM).

Wszystkie zgłoszenia przejdą dwuetapową ocenę. W pierwszym etapie zostaną wzięte pod uwagę: zgodność pracy z tematyką konkursu, atrakcyjność tematu oraz możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań przez m.in. władze publiczne. W drugim etapie, komisja konkursowa oceni m.in. oryginalność i nowatorstwo oraz metodologię badań.

W każdej z trzech kategorii zostaną przyznane odpowiednio nagrody za I, II i III miejsce, a laureaci otrzymają nagrody pieniężne w zależności od stopnia pracy dyplomowej od 1000 zł do 6000 zł. Laureaci, którzy zajmą pierwsze miejsce w swojej kategorii otrzymają możliwość publikacji artykułu opartego
o nagrodzoną pracę, w wydawnictwie naukowym ,,Ochrona Zabytków”, figurującym na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się pod linkiem: http://bityl.pl/sRqAp wraz z pracą dyplomową, potwierdzeniem obrony pracy oraz recenzją promotora pracy. Prace konkursowe można zgłaszać do 30 czerwca 2021 roku.

Na profilu Narodowego Instytutu Dziedzictwa na platformie Facebook zostało stworzone wydarzenie: https://fb.me/e/iQTfeFpnh, na którym będą umieszczane bieżące informacje o konkursie.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa do 31 października 2021 roku. Regulamin konkursu „Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy” dostępny jest pod linkiem: https://nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=4498.

Dziedzictwo kulturowe pod lupą. Wirtualne spotkania z badaczami

W ramach działalności edukacyjnej, Narodowy Instytut Dziedzictwa rozpoczął cykl spotkań „Dziedzictwo kulturowe pod lupą. Wirtualne spotkania z badaczami”, który ma na celu prezentację prac badawczych nt. powiązań pomiędzy dziedzictwem a rozwojem lokalnym, rynkiem pracy, rozwojem sektorów kreatywnych, rewitalizacją, społeczeństwem, a także podkreślających szersze, wieloaspektowe oddziaływanie dziedzictwa na rozwój, wymianę wiedzy i inspiracji o współczesnych tendencjach badawczych dotyczących dziedzictwa oraz ich popularyzację.

Najbliższy webinar „Dziedzictwo kulturowe i innowacje. Oksymoron? Dyskusja o wynikach międzynarodowego projektu badawczego ILUCIDARE” odbędzie się 28 czerwca o 14:00.

Więcej: https://www.facebook.com/events/378066340300261

Działania realizowane są w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022.

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Studenci

Na górę