Nasz profile

Raport Portfel Studenta 2021

Studenci

Raport Portfel Studenta 2021

Raport Portfel Studenta 2021

Wydatki miesięczne polskich studentów, szczególnie uczęszczających na studia dzienne, obniżyły się poniżej 2000 zł, a dla co trzeciego studenta ogólna sytuacja finansowa uległa poprawie. Jednocześnie jednak rośnie odsetek młodych Polaków deklarujących brak oszczędzania, a aż 90% negatywnie określa poziom swojej wiedzy ekonomicznej.

Dodatkowo, blisko połowa polskich studentów (49%) wskazała, że ich możliwości na rynku pracy pogorszyły się przez pandemię – to wybrane wnioski płynące z kolejnej edycji Raportu „Portfel Studenta” opublikowanego przez Związek Banków Polskich i Warszawski Instytut Bankowości przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2021/2022.

Miniony rok akademicki dla polskich studentów upłynął pod znakiem specyfiki studiowania w okresie pandemii. Wpłynęło to nie tylko na zdalny tryb uczestniczenia w zajęciach czy przystępowania do egzaminów, ale także sytuację finansową, zakwaterowanie czy ocenę możliwości na rynku pracy.

Pozytywną ocenę swojego statusu materialnego wyraziło jedynie 8% studentów

Według WIB i ZBP należy podkreślić że, dzięki postępującej akcji szczepień w ciągu ostatnich miesięcy polscy studenci stopniowo wracali do swoich dorywczych zajęć w gastronomii, handlu czy usługach. Znalazło to odzwierciedlenie w wynikach badań przeprowadzonych dla WIB w sierpniu br. Wynika z nich, że dla co trzeciego studenta (35%) ogólna sytuacja finansowa w ciągu ostatniego roku poprawiła się, a pogorszenie (pewne lub znaczne) zadeklarowało 25% osób. Dla porównania w 2020 r., pozytywną ocenę swojego statusu materialnego wyraziło jedynie 8% studentów, podczas gdy pogorszenie aż 53%. Na tle swoich rówieśników, studenci w blisko 31% uważają, że ich status materialny jest podobny do reszty grupy, a 26% uznaje się za lepiej sytuowanych.

Około jedna czwarta studentów oszczędza miesięcznie 250 – 500 zł

Autorzy Raportu przyjrzeli się także deklaracjom młodych Polaków co do poziomu oszczędności. Według badanych najwięcej, bo 23% badanych, oszczędza miesięcznie od 250 do 500 zł. W stosunku do 2020 r., wzrósł odsetek osób oszczędzających powyżej 500 zł (z 15% do 18%). To co niepokoi najbardziej to największy przyrost wśród deklarujących brak oszczędzania (z 8% do 13%). Eksperci tłumaczą to jako jeden z efektów wcześniejszych lockdownów, które spowodowały konieczność sięgnięcia do zasobów na tzw. czarną godzinę, ale jednocześnie przestrzegają przed długoterminowymi konsekwencjami takich postaw.

Zwłaszcza, że według danych WIB i Fundacji GPW, względem osób w wieku 18-24 lata jest wciąż bardzo wiele do zrobienia w obszarze edukacji ekonomicznej. Aż 90% badanych w tym przedziale wiekowym jest zdania, że ich wiedza w tym zakresie jest mała lub bardzo mała. Największe problemy – i de facto największe potrzeby – młodzi Polacy odczuwają w poprawie wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa (33%). Potwierdzają to dane, które pokazują, że jedynie 15% studentów twierdzi, że nie stosuje tych samych haseł do różnych kont elektronicznych, a ponad 30% nie posiada zainstalowanego antywirusa na smartfonie.

Pierwszy raz w historii, przez cały miniony rok akademicki większość zajęć oraz egzaminów była prowadzona całkowicie w trybie zdalnym, co przełożyło się również na zmiany w kwestii m.in. najmu studenckiego. Jak wynika z danych Centrum AMRON przytoczonych w raporcie, odsetek studentów najmujących odpłatnie mieszkanie lub pokój spadła w ciągu roku o 18 p.p, a zmianie uległa również liczba mieszkających w domach studenckich (spadek o 8 p.p.).

Raport opublikowany przez ZBP i WIB przedstawia również polskiego studenta na rynku pracy. Zdaniem badanych najatrakcyjniejszą branżą do rozwoju kariery zawodowej dla kobiet jest branża zdrowotna (aż 73,9% wskazań). Na drugim miejscu studentki wskazały branżę prawniczą i audytorsko-doradczą (64,5%), a na trzecim miejscu – branżę turystyczną i sportową (61,4%). Wśród panów najpopularniejsza okazała się branża budowlana (65,5%), następnie transportowa
i logistyczna (60%) oraz branża IT (54,7% wskazań).

Studenci potrafią precyzyjnie określić swoje oczekiwania względem zarobków

Studenci potrafią również bardzo precyzyjnie określić swoje oczekiwania względem zarobków. Obecnie utrzymują się one na poziomie 2001-3000 zł netto (ponad 19% ankietowanych). W pytaniu o kwotę, jaką chcieliby zarabiać w obecnej pracy, ponad połowa (52%) wskazała przedział 3001-6000 złotych netto miesięcznie. Z kolei za 10 lat ponad 1/3 ankietowanych chciałaby zarabiać ponad 10 000 złotych netto miesięcznie. Na drugim miejscu znalazły się zarobki na poziomie 6001-8000 zł netto (blisko 25%). Tylko 3,6% ankietowanych nie ma sprecyzowanych swoich oczekiwań finansowych.

Pełna wersja Raportu „Portfel Studenta 2021” dostępna jest tutaj.

Dostępny jest również Raport Centrum AMRON i WIB „Studenci na rynku nieruchomości 2021”

(źródło: OFMA)

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Studenci

Na górę