Nasz profile

Na najlepsze studenckie projekty czekają nagrody

Pod Prąd

Na najlepsze studenckie projekty czekają nagrody

Na najlepsze studenckie projekty czekają nagrody

Widoczne na co dzień zmiany klimatyczne, wzbudzają poważny niepokój i bunt wśród osób w wieku od 16 do 25 lat – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród 10 000 osób w 10 krajach. Te emocje motywują respondentów do proekologicznych działań i promowania tego typu postaw.

Stena Recycling już piąty raz nagrodzi studentów wprowadzających rozwiązania gospodarki cyrkularnej w Polsce lub promujących idee z nimi związane. Rusza kolejna edycja konkursu STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego, a na autorów najlepszych, studenckich projektów czeka 10 tysięcy złotych i laptopy.

18 października 2021 r. Stena Recycling zainaugurowała piątą już edycję konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego, którego celem jest wspieranie uczestników w rozwijaniu strategii cyrkularnych oraz promocja najciekawszych rozwiązań.

W 2021 r. psycholodzy z Uniwersytetu w Bath przeprowadzili największe międzynarodowe badanie lęku przed zmianami klimatycznymi wśród młodych ludzi. Aż 84% respondentów przyznało, że martwi się stanem środowiska naturalnego, a 45% stwierdziło, że ich odczucia dotyczące zmian klimatycznych negatywnie wpłynęły na ich codzienne życie i funkcjonowanie. Lęk klimatyczny wiąże się z wieloma emocjami: oprócz tych negatywnych jest także nadzieja, że zwiększanie świadomości na temat proekologicznych rozwiązań zmieni gospodarkę i społeczeństwo na stałe. Udział w konkursie Stena Recycling daje możliwość zabrania głosu młodemu pokoleniu studentów w sprawie przyszłości Polski oraz potrzeb, oczekiwań i kierunków kształtowania ich wizji rozwoju GOZ.

– Gospodarka cyrkularna to model gospodarczy, w którym produkty i ich komponenty są wykorzystywane wielokrotnie. W tym systemie „odpady” są zawracane do obiegu poprzez naprawę, ponowne wykorzystanie czy recykling. Świadomość i oczekiwania młodych Polaków w zakresie dbania o środowisko i odpowiedzialności konsumenckiej stale rosną, a oni sami chętnie angażują się w opracowywanie proekologicznych innowacji. Konkurs Stena Circular Economy Award ma na celu wsparcie studentów i promocję najciekawszych koncepcji. Zwycięskie projekty otrzymają grant na realizację oraz wsparcie naszych ekspertów – tłumaczy Piotr Bruździak, ekspert Stena Recycling, członek Jury konkursu. 

Warto zauważyć, że gospodarka obiegu zamkniętego ma zalety wykraczające poza walory środowiskowe. W przeciwieństwie do gospodarki liniowej, GOZ może przynieść korzyści zarówno klimatowi, konsumentom, jak i biznesowi. Studenckie projekty wyróżnione w poprzednich edycjach konkursu z powodzeniem mogły być implementowane przez firmy lub wykorzystywane przez społeczeństwo. Coroczny wzrost liczby zgłaszanych rozwiązań to dowód na potrzebę i popularność ich wdrażania.

– Poszukujemy konkretnych działań i inicjatyw, aby promować najciekawsze z nich. Projekty studenckie, które zostały zgłoszone w poprzednich edycjach Stena Circular Economy Award, ujęły nas kreatywnością i nieszablonowym podejściem do tematu. Co ważne, były tak przygotowane, że dawały możliwość realnego wprowadzenia ich w życie. Liczymy, że tegoroczne zgłoszenia będą na jeszcze wyższym poziomie. Czekamy z nagrodami – grantem na 10 tysięcy złotych i sprzętem komputerowym dla kolejnych innowatorów – dodaje Piotr Bruździak.

 Konkurs Stena Circular Economy Award został zainicjowany w 2017 roku i jest pierwszym w Polsce konkursem skierowanym do przedsiębiorstw i środowiska akademickiego pozwalającym na wymianę pomysłów i doświadczeń w obszarze gospodarki cyrkularnej. W poprzedniej edycji zwyciężył projekt „ŁACH” Łukasza Ziemby z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Zaproponował on inicjatywę upcyclingową – więźniowie osadzeni w zakładzie karnym mogliby produkować pokrowce na telefony, tablety lub laptopy z resztek materiałów, które zostają z produkcji odzieży roboczej. Wyróżnienie otrzymali Piotr Długosz i Jacek Organiściak z Politechniki Łódzkiej i projekt „Wielorazowe opakowanie kurierskie”. Zaproponowali oni wprowadzenie opakowań wielokrotnego użytku do wysyłek kurierskich, wykonanych z „zielonych” polimerów.

Jak zgłosić się do konkursu:

Konkurs skierowany jest do firm i studentów. Zgłoszenia przyjmowane są w trzech kategoriach:

  1. dla przedsiębiorstw, które wdrożyły praktyki GOZ,
  2. dla przedsiębiorstw, które wdrożyły działania promujące GOZ,
  3. dla studentów, którzy zaproponują wdrożenie GOZ przydatne dla biznesu lub akcję społeczną promującą ideę GOZ.

Zgłoszenia można przesyłać do 6 lutego 2022 r. przez formularz znajdujący się na stronie: www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award

Partnerami konkursu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Organizacja Odzysku Opakowań Rekopol, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza oraz Kampania 17. Celów.

Zwycięzców poznamy wiosną 2022 roku. Zwycięzcy w kategorii studenckiej otrzymają laptopy oraz grant w wysokości do 10 000 zł na realizację projektu edukacyjnego z obszaru GOZ. Przedsiębiorstwa i studenci oraz ich uczelnie zostaną także wyróżnieni certyfikatem dobrych praktyk.

Nagrodą dla przedsiębiorstw, oprócz promocji swojego projektu jest możliwość wybrania z oferty Stena Recycling usługi środowiskowej lub szkoleniowej m.in. audytu czy szkolenia środowiskowego.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie: www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award

Czym jest GOZ

Gospodarka Obiegu Zamkniętego polega na racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu zasobów oraz minimalizowaniu negatywnego wpływu wytwarzanych produktów na środowisko. GOZ jest przeciwieństwem gospodarki linearnej, w której cykl życia produktu ogranicza się do produkcji, użycia i wyrzucenia. Model cyrkularny jest jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej. Jednym z założeń jest m.in. osiągnięcie do 2030 roku poziomu 70% w odniesieniu do recyklingu odpadów opakowaniowych, 60% – odpadów komunalnych, 55% – plastiku, 60% – aluminium, 80% – metali żelaznych.

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Pod Prąd

Na górę