Nasz profile

Pod Warszawą powstaje jedno z najnowocześniejszych w Europie centrów badawczych

Rozwój

Pod Warszawą powstaje jedno z najnowocześniejszych w Europie centrów badawczych

Pod Warszawą powstaje jedno z najnowocześniejszych w Europie centrów badawczych

W Narodowym Centrum Badań Jądrowych realizowany jest projekt – CERAD – Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie.  W ramach tej inicjatywy powstał już m.in. monolityczny, żelbetowy bunkier, w którym będzie umieszczony nowoczesny cyklotron oraz przylegający do niego budynek, w którym zlokalizowane będą laboratoria.

Warto w tym miejscu podkreślić, iż instalowany cyklotron będzie jednym z pierwszych tego typu urządzeń w Europie. Obecnie, jedynie światowej klasy renomowany ośrodek badawczy Forschungszentrum Jülich w Niemczech, jest w trakcie uruchamiania podobnej aparatury badawczej. Projekt CERAD jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, które otrzymał w ramach konkursu ogłoszonego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB).

Nowoczesny ośrodek badawczy CERAD powstaje w podwarszawskim Świerku. Do niego właśnie zostanie przetransportowany także nowoczesny cyklotron. Obecnie powstaje on w siedzibie firmy IBA (Ion Beam Application) w Belgii. Jeszcze przed końcem tego roku zostaną przeprowadzone u producenta testy urządzenia, tzw. FAT (Factory Aceptance Tests), a po ich zakończeniu trafi on do Świerku.

Jedyne w Polsce urządzenie przyspieszające cząstki alfa

– Infrastruktura, która powstaje w ramach projektu CERAD, jako połączenie cyklotronu o energii cząstek 30 MeV, z posiadanym już przez NCBJ potencjałem reaktora badawczego Maria, umożliwi projektowanie i syntezę nowoczesnych leków ukierunkowanych molekularnie. Warto podkreślić, że energie cząstek naładowanych dostępne w nowym cyklotronie będą znacznie wyższe niż posiadane w innych urządzeniach w kraju. Ponadto będzie to jedyne w Polsce urządzenie przyspieszające cząstki alfa.

W połączeniu z mocą obliczeniową Centrum Informatycznego Świerk, wkładem rzeczowym i zasobem intelektualnym konsorcjantów projektu oraz eksperckim i gospodarczym doświadczeniem Ośrodka Radioizotopów POLATOM w obszarze opracowywania i wytwarzania radiofarmaceutyków, możliwe będzie prowadzenie prac badawczych zgodnie ze światowymi trendami w obszarach medycyny spersonalizowanej i koncepcji „theranostics” – umożliwiającej projektowanie i syntezę nowoczesnych leków ukierunkowanych molekularnie. Będziemy mogli m.in. otrzymywać leki, rozwijać nowe metody diagnostyczne i procedury lecznicze, a także wdrażać je w praktyce – mówi prof. dr hab. inż. Renata Mikołajczak z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, kierownik projektu CERAD.

Prace związane z projektem realizowane są zgodnie z założonym harmonogramem. Centrum badawcze powinno być przygotowane do rozpoczęcia działalności już w przyszłym roku.

– Nowopowstające Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie „CERAD” będzie jedną z najnowocześniejszych tego typu placówek w Europie. Jego rola dla rozwoju nauki w Polsce jest nie do przecenienia. CERAD będzie wspierał działania związane z opracowywaniem skutecznych metod diagnostyki i terapii nowotworów. Cieszę się, że w ramach ogłoszonego przez OPI PIB konkursu, mogliśmy ze środków POIR dofinansować tak potrzebną inicjatywę – mówi Joanna Kuszlik-Cichosz, zastępca dyrektora ds. administracji w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym (OPI PIB).

Projekt CERAD jest realizowany przez konsorcjum w składzie: Narodowe Centrum Badań Jądrowych – lider projektu oraz Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Rozwój

Na górę