Nasz profile

Sukces polskich paleontologów – odkryto unikatowe ślady dinozaurów

Aktualności

Sukces polskich paleontologów – odkryto unikatowe ślady dinozaurów

Sukces polskich paleontologów – odkryto unikatowe ślady dinozaurów

Perfekcyjnie zachowane ślady dinozaurów – tropy oraz kości – odkryto w kopalni odkrywkowej surowców ilastych w Borkowicach koło miasta Przysucha. O sukcesie polskich paleontologów dyskutuje cały świat nauki, gdyż ślady swoją jakością dorównują najlepszym znanym odkryciom z Grenlandii, Ameryki Północnej czy Chin.

Do niedawna wydawało się, że w Polsce nie ma większych szans na spektakularne odkrycia nowych stanowisk paleontologicznych z pozostałościami po jurajskich dinozaurach. Tymczasem latem br. prof. dr hab. Grzegorz Pieńkowski, geolog z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) oraz dr Grzegorz Niedźwiedzki z Uniwersytetu w szwedzkiej Uppsali odkryli na płytach dolnojurajskich piaskowców w kamieniołomie w Borkowicach (towarzyszących eksploatowanym surowcom ilastym) liczne, perfekcyjnie zachowane tropy dinozaurów drapieżnych i roślinożernych.

Podczas konferencji prasowej w warszawskiej siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego prof. Grzegorz Pieńkowski tłumaczył, że tropy wskazują, iż około 200 milionów lat temu w południowej części województwa mazowieckiego istniała bogata fauna i flora, a obszar ten (stanowiący wówczas część superkontynentu Pangea) zamieszkiwały różne gatunki dinozaurów, gromadzące się wokół wdzierającego się w głąb lądu, płytkiego morza.

– Aby taki stan zachowania śladów był możliwy, musiała nastąpić w krótkim czasie bardzo szczególna sekwencja wydarzeń: ustąpienie z tego obszaru wód laguny, odsłonięcie ilastego dna, wejście dinozaurów na wciąż plastyczny, (ale niezbyt grząski) grunt, wyschnięcie podłoża i utrwalenie tropów (na co dowodem są szczeliny z wysychania przecinające niektóre tropy), ponowne szybkie zalanie obszaru i równie szybkie przykrycie powierzchni przez sedymentację ławicy piasku nasuwającej się bariery – przez co ślady zostały utrwalone jako naturalne odlewy – wyjaśniał prof. Pieńkowski.

Współautor sensacyjnego odkrycia, dr Grzegorz Niedźwiedzki, zaznaczył, że to kolejny sukces polskich paleontologów, wykorzystujących swoją wiedzę i doświadczenie na całym świecie. Co więcej – dotychczas na całym globie odkryto bardzo mało śladów zwierząt i roślin z okresu jury, dlatego każde nowe znalezisko, zwłaszcza tak doskonale zachowane, jest dla naukowców na wagę złota.

– W śladach pozostawionych przez dinozaury można odczytać ich zachowanie i zwyczaje. I tak w Borkowicach mamy ślady pozostawione przez dinozaury biegnące, płynące, odpoczywające i siedzące na błotnistym osadzie oraz wiele enigmatycznych biogenicznych struktur, zapewne związanych z różnorodnymi aktywnościami życiowymi bytujących tam dinozaurów – podkreślił dr Niedźwiedzki.

Dotychczas w Borkowicach udało się zabezpieczyć kilkaset tropów dinozaurów, reprezentujących co najmniej siedem różnych gatunków tych zwierząt, a perspektywy poszukiwawcze są daleko bardziej obiecujące. Liczba cennych obiektów, które przed dokonaniem odkrycia znalazły się w hałdach, jest nieporównanie większa. Do ich wydobycia konieczny będzie ciężki sprzęt i znaczne środki finansowe.

W związku z tym eksperci sformułowali listę postulatów, których realizacja pozwoliłaby nie tylko na kontynuację badań, ale też odpowiednie zabezpieczenie obszaru prac naukowców i zachowanie ich wyników dla przyszłych pokoleń.

– Należy natychmiast zaprzestać zasypywania rumowiska, co znacznie utrudniłoby dotarcie do kolejnych bezcennych skamielin oraz kontynuować systematyczne wydobywanie i zabezpieczanie bloków zawierających tropy i kości dinozaurów. Musimy również ustanowić stanowisko dokumentacyjne oraz zachęcić decydentów do odstąpienia od rolniczo-leśniczego planu zagospodarowania tego pokopalnianego obszaru – tłumaczył prof. Pieńkowski.

Dr inż. Mateusz Damrat, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego wyraził optymizm, co do przyszłości badań paleontologicznych na terenie Borkowic. Wskazywał nie tylko na deklaracje Ministerstwa Klimatu i Środowiska, co do zapewnienia finansowania dalszych prac, ale także na znakomite doświadczenia ze współpracy różnych instytucji i środowisk, które umożliwiły dokonanie przełomowego odkrycia.

– Autorzy tego sukcesu, związani z naszym Instytutem, od początku spotykali się z życzliwością, zarówno władz centralnych, jak i samorządowych. Pozytywnym nastawieniem cechowały się także osoby zarządzające terenem pokopalnianym. Kontynuowanie prac paleontologicznych jest w interesie wszystkich: zarówno naukowców, których odkrycia zadziwiają dziś cały świat, jak i społeczności lokalnej, dla których dinozaury sprzed milionów lat mogą stanowić w XXI wieku wspaniałą atrakcję turystyczną – powiedział dr inż. Mateusz Damrat.

Na szanse rozwojowe dla Borkowic i okolic związane z sukcesem polskich paleontologów wskazywał również minister Piotr Dziadzio – główny geolog kraju z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

– Dinozaury stanowią kluczowy element współczesnej kultury fascynując zarówno dorosłych, jak i dzieci. To olbrzymia szansa dla całego regionu na przyciągnięcie nie tylko naukowców, ale też rzeszy turystów. Dla niezamożnych okolic wokół tego stanowiska paleontologicznego kolejne znaleziska mogą stanowić faktyczną dźwignię rozwoju – zaznaczył minister Piotr Dziadzio.

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Aktualności

Na górę