Nasz profile

Międzynarodowy Kongres Regeneracja Miast – Łódź 2022

Łódź

Międzynarodowy Kongres Regeneracja Miast – Łódź 2022

Międzynarodowy Kongres Regeneracja Miast – Łódź 2022

II edycja Międzynarodowego Kongresu Regeneracja Miast odbędzie się 7-8 czerwca 2022 r. w Łodzi (na terenie EC1 Łódź – Miasto Kultury przy ul. Targowej 1/3).

Tematem wiodącym  tegorocznej edycji Kongresu będzie “KLIMATYCZNA REGENERACJA MIAST”, a wydarzenie skupiać się będzie na polityce i procesach regeneracji miast postrzeganych przez pryzmat adaptacji do zmian klimatycznych.

Celem konferencji jest wymiana krajowych i międzynarodowych doświadczeń miast, które podjęły się działań adaptacyjnych do zachodzących zmian klimatycznych pod różnym kątem: przestrzennym, demograficznym, gospodarczym i środowiskowym oraz próba sformułowania rekomendacji pod kątem polskiej polityki przestrzennej i wielopodmiotowej polityki miejskiej na rzecz wspierania lokalnych strategii adaptacyjnych.

Pierwsza edycja Kongresu pod hasłem ”REGENERACJA MIAST PRZEMYSŁOWYCH” zgromadziła łącznie ponad 1 000 uczestników, którzy mieli okazję uczestniczyć w panelach dyskusyjnych z udziałem ponad 150 mówców z całego świata. Tak duże zainteresowanie pokazuje jak ważnym tematem jest zrównoważony rozwój miast, o przyszłości których musimy decydować już dziś.

O tematach poruszanych w trakcie wydarzenia decyduje szeroka Rada Programowa, w skład której wchodzi prawie 30 ekspertów.
Do tego grona należą przedstawiciele administracji publicznej ze szczebla krajowego i samorządowego, przedstawiciele środowisk akademickich, przedstawiciele podmiotów zajmujących się tematyką klimatu i ochrony środowiska oraz architektury i urbanistyki, a także przedstawiciele biznesu.

Wśród członków Rady Programowej m.in.

 • prof. dr hab. Jerzy Hausner (Przewodniczący Rady)
 • prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Polska Akademia Nauk
 • Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi
 • prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Uniwersytet Łódzki (Wiceprzewodniczący Rady Programowej)
 • Jakub Krzysztofik, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich – Oddział w Łodzi
 • prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak Prorektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Program Kongresu opiera się na założeniu, że regeneracja miast nie jest celem samym w sobie, ale jest uwarunkowana celami i wyzwaniami wynikającymi ze skutków i procesów rozwoju cywilizacyjnego. Są to cele i wyzwania, którymi musimy sprostać już dzisiaj. Adaptacja miast do zagrożeń klimatycznych i wpisanie w nią działań na rzecz regeneracji systemów przyrodniczych powinny stać się nadrzędnymi celami każdego systemu miejskiego.

Członkowie Rady Programowej oraz prelegenci głęboko wierzą, że odpowiednia polityka publiczna, globalna, regionalna i lokalna może przyspieszyć procesy regeneracyjne i adaptacyjne pod kątem wyzwań klimatycznych naszych miast. To wymaga jednak wspólnego działania administracji publicznej, jednostek z obszaru architektury i urbanistyki oraz podmiotów biznesowych.

Program Kongresu został podzielony na najważniejsze obszary tematyczne kluczowe z perspektywy rozwoju miast. Tematami dyskusji będzie m.in. urbanistyka i architektura wobec transformacji energetycznej, agrokultura miejska wobec wyzwań klimatycznych czy transport publiczny i strefy niskoemisyjne w praktyce. Wśród panelistów sesji tematycznych obok członków Rady Programowej, zagraniczni i polscy eksperci, m.in.

 • Elisa Ferreira, Komisarz ds. Spójności i Reform, Komisja Europejska
 • Kacper Kępiński, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
 • dr Ewa Łabno-Falęcka, Dyrektor ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych, Mercedes-Benz Polska
 • dr hab. prof. IETU Marta Pogrzeba, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
 • Szymon Tumielewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy  Międzynarodowej Ministerstwo Środowiska
 • dr Håkan Tropp, Dyrektor programowy, Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wody

Lista wszystkich mówców tegorocznej edycji Kongresu dostępna jest pod adresem: https://www.regeneracjamiast.pl/mowcy/, a pełny program Kongresu dostępny jest tutaj.

Kongres Regeneracja Miast powstał w odpowiedzi na wyzwania jakie stoją przed decydentami wszystkich zaangażowanych stron, od których zależy skuteczności całego procesu.

Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli samorządów i osób odpowiedzialnych za miejską politykę przestrzenną, przedstawicieli uczelni wyższych, przedstawicieli biznesu z branż związanych z rozwojem miast, m.in. deweloperów, architektów, inwestorów czy instytucje finansowe, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz inwestorów, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju miast.

Do udziału zapraszamy również studentów kierunków związanych z architekturą, urbanistyką, planowaniem przestrzennym, budownictwem, zrównoważonym rozwojem miast i gospodarek, nowymi technologiami, przedsiębiorców – w tym w szczególności z sektora mikro- i małych przedsiębiorstw i startupy, miejskich aktywistów oraz przedstawicieli mediów szczególnie zainteresowanych tematem zrównoważonego rozwoju miejskich przestrzeni.

Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie (Łódź – EC1, ul. Targowa 1/3) oraz w formule online.

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Łódź

Na górę