Nasz profile

Przygotowanie miasta na wyższy poziom morza

Trójmiasto

Przygotowanie miasta na wyższy poziom morza

Przygotowanie miasta na wyższy poziom morza

Wczoraj odbyła się demonstracja pod Radą Miasta Gdańska. Do aktywistów z ruchu Extinction Rebellion Trójmiasto dołączyły osoby zaniepokojone zbyt powolnym działaniem władz miasta wobec katastrofy klimatycznej. Akcja miała zwrócić uwagę społeczeństwa przede wszystkim na problem, jakim jest podnoszący się poziom mórz i duże niebezpieczeństwo zalania części miasta.

Aktywiści wskazują, że według doniesień naukowców najczarniejszym scenariuszu – czyli wzroście globalnej temperatury o 5°C – powodzi doświadczą także mieszkańcy okolic Rumi, miejscowości wzdłuż Zalewu Wiślanego i Jastarni. Miejsce blokady zostało wybrane również ze względu na zagrożenie zaleniami. Olszynka to obok dzielnic takich, jak Radunia i Letnica miejsce, które zagrożone jest powodziami z powodu podnoszącego się poziomu morza już za około dekadę.

W planie adaptacji Miasta Gdańska do zmian klimatu do roku 2030” zespół opracowujący raport przyznaje, że ryzyko wynikające ze zmian klimatu w przypadku Gdańska jest bardzo wysokie. Zagrożenie obejmuje m.in. gospodarkę wodną, zdrowie publiczne, energetykę, transport i budownictwo.

Dostęp do wody pitnej może zostać poważnie ograniczony. Do energii elektrycznej również. Powodzie i regularne podtopienia, fale upałów i wichury. W Gdańsku brakuje procedur postępowania w przypadku wystąpienia takich ekstremalnych zjawisk. Za mało jest placówek ochrony zdrowia i pomocy społecznej, by udzielić pomocy potrzebującym, zwłaszcza osobom starszym, chorującym i dzieciom. Dziś powstające budynki i zabudowa śródmiejska też tego nie wytrzymają. Politycy muszą zacząć realnie przygotowywać miasto na takie problemy. Między innymi po to zostali wybrani. Sam pięknie przygotowany dokument to za mało. Dlatego chcemy wyjść. By zwrócić na to uwagę społeczeństwa – mówi jeden z organizatorów wydarzenia, aktywista Extinction Rebellion Trójmiasto.

Extinction Rebellion to międzynarodowy ruch, który wykorzystuje akcje obywatelskiego nieposłuszeństwa, by zmuszać rządy państw do działań mających uchronić planetę przed niekorzystnymi zmianami klimatu.

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Trójmiasto

Na górę