Nasz profile

Kredyt na sudia medyczne. Sprawdź czy możesz skorzystać?

Studenci

Kredyt na sudia medyczne. Sprawdź czy możesz skorzystać?

Kredyt na sudia medyczne. Sprawdź czy możesz skorzystać?

Kredyt na studia medyczne cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem studentów płatnych kierunków medycznych. Od 18 lipca, kiedy w Banku Pekao S.A. ruszył proces przyjmowania wniosków wpłynęło ich ponad 150, a pierwsi chętni już skorzystali z kredytu.

– Bank Pekao jest pierwszym i jedynym bankiem w Polsce, który przystąpił do programu kredytów medycznych dla studentów – mówi Piotr Gołąb, Dyrektor Departamentu Produktów Kredytowych Klienta Indywidualnego w Banku Pekao S.A. – Doświadczenia związane z pandemią Covid-19 pokazały nam jak ważna jest w każdym społeczeństwie dobrze funkcjonująca służba zdrowia. Teraz  mamy w swojej ofercie produkt, który pomoże młodym ludziom realizować ich marzenia o tym, aby zostać lekarzem i liczymy, że w ten sposób uda się zwiększyć liczbę lekarzy w Polsce. Obserwujemy duże zainteresowanie kredytem na studia medyczne. Już teraz po dwóch tygodniach mamy złożonych ponad 150 wniosków, a pierwsi klienci już podpisali umowy – powiedział Gołąb.

O kredyt na studia medyczne mogą ubiegać się studenci płatnych kierunków lekarskich na polskich uczelniach wyższych

O kredyt na studia medyczne mogą ubiegać się studenci płatnych kierunków lekarskich na polskich uczelniach wyższych. Mogą liczyć na kredyt w wysokości 20 tys. zł na semestr na nadchodzący rok akademicki i na kolejne lata. Studenci, którzy chcą skredytować opłaty poniesione za rok akademicki 2021/2022, mogą otrzymać 18 tys. zł na semestr i stawka ta będzie obowiązywać ich do końca studiów.

W celu otrzymania kredytu wystarczy złożyć wniosek w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A. w terminie maksymalnie 21 dni od rozpoczęcia semestru lub do 30 września, jeśli student chce refinansować opłaty, które poniósł w roku akademickim 2021/2022.

Kredyt może być umorzony w całości, jeśli student przepracuje 10 lat (w ciągu maksymalnie 12 lat od zakończenia studiów) w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz uzyska tytuł specjalisty w dziedzinie uznanej za priorytetową.

Aktualny wykaz priorytetowych dziedzin medycyny znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 30 czerwca 2020 r. Jeśli warunki umorzenia nie będą spełnione spłata kredytu będzie rozłożona na 12 lat. Do czasu rozpoczęcia spłaty kredytu koszt odsetek pokrywa w całości BGK. Student płaci połowę odsetek dopiero wtedy, gdy zaczyna spłacać kredyt, a drugą połowę dopłaca Bank Gospodarstwa Krajowego.

Więcej informacji:

https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/pozyczanie-gotowki/kredyt-na-studia-medyczne.html

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Studenci

Na górę