Nasz profile

POLSCY KONSUMENCI – EKOlogiczni czy EKOnomiczni?

Cała Polska

POLSCY KONSUMENCI – EKOlogiczni czy EKOnomiczni?

POLSCY KONSUMENCI – EKOlogiczni czy EKOnomiczni?

Z najnowszej edycji Ekobarometru przeprowadzonego przez agencję badawczą SW Research wynika, że 4 na 10 Polaków zamierza ograniczyć zakupy odzieżowe. Zbliżony odsetek badanych deklaruje jednak, że będzie częściej „polować” na promocje.

Polacy coraz częściej decydują się na zmiany w swoich zwyczajach zakupowych. Ich postanowienia dotyczą najczęściej zakupu mniejszej ilości nowych ubrań (41%), dokonywania zakupów w bardziej przemyślany sposób (34%), przygotowywania posiłków w taki sposób, aby zużywać mniej energii (26%), robienia przeglądu zapasów (25%) oraz odłożenia zakupu nowych sprzętów RTV/AGD na później (22%).

W sklepach pojawiają się już promocje związane z Black Friday, Black Week, a nawet Black Month. Wyniki pokazują, że mamy do czynienia z dwiema przeciwstawnymi tendencjami. Z jednej strony Polacy starają się odchodzić od postaw kojarzonych z konsumpcjonizmem poprzez ograniczanie zakupu nowego sprzętu czy ubrań. Podejście to jest szczególnie widoczne wśród kobiet (47%), które częściej niż mężczyźni (33%) planują rezygnować z zakupów odzieżowych oraz wśród osób najstarszych (54%) – im starsi badani, tym mniejsza skłonność do nabywania nowych ubrań.

Z jednej strony Polacy starają się odchodzić od postaw kojarzonych z konsumpcjonizmem poprzez ograniczanie zakupu nowego sprzętu czy ubrań. Z drugiej strony obserwujemy, że ponad 40% Polaków zamierza częściej „polować” na promocje, obniżki i oferty specjalne

Z drugiej strony obserwujemy, że ponad 40% Polaków zamierza częściej „polować” na promocje, obniżki i oferty specjalne. Postawą tą wykazują się przede wszystkim te grupy badanych, które deklarują ograniczenie zakupów, a więc kobiety (47%) i osoby najstarsze (47%). Skłonność do rezygnacji z zakupu nowych rzeczy przy jednoczesnym poszukiwaniu produktów w niższych cenach może mieć swoje podstawy w obecnej sytuacji ekonomicznej i potrzebie zadbania o domowy budżet.

Wszystkie planowane przez Polaków zmiany zachowań mają przede wszystkim podłoże ekonomiczne oraz ekologiczne lub wyłącznie ekonomiczne.

Czynnik finansowy odgrywa kluczową rolę w przypadku decyzji zakupowych związanych z większymi wydatkami: odkładanie na później zakupu nowego sprzętu RTV/AGD czy rezygnacja z dłuższych wakacji/podróżowania.

Jedyną deklarowaną zmianą w zachowaniu z mocniejszym akcentem ekologicznym jest częstszy wybór połączeń naziemnych niż lotniczych. Polacy przypuszczają, że motywacje ekonomiczne są powszechne i nie dotyczą tylko ich indywidualnych wyborów. Wskazują, że za proekologiczną postawą ich pracodawców stoją przede wszystkim oszczędności (46%). Oznacza to, że w obecnej sytuacji gospodarczej ekologia ustępuje ekonomii i jeżeli chcemy wyrobić w społeczeństwie nawyki pro-ekologiczne, to głównie przez argumenty ekonomiczne (np. oszczędzanie).

– Kształtowanie w społeczeństwie aktywnego podejścia do ekologii nadal powinno wiązać się z aspektami ekonomicznymi, które stanowią istotną część codziennego życia Polaków – komentuje Adrian Wróblewski, dyrektor ds. badań w SW Research. – Należy pamiętać, że w obecnych czasach sam aspekt ekologiczny nie jest wystarczający, zatem jeśli już używamy komunikatów ekologicznych pamiętajmy również o wskazaniu opłacalności tych zachowań. Taka komunikacja powinna zawierać elementy pragmatyczne, pozwalające efektywnie dotrzeć do grupy odbiorców, którym bliskie są idee prośrodowiskowe – podsumowuje Wróblewski.

 


Nota metodologiczna:

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski. Próba badawcza została dobrana w sposób warstwowo-losowy, tak aby zapewnić zróżnicowanie respondentów pod względem podstawowych cech demograficznych (płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie). Łącznie zebrano 1583 wywiady. Badanie zostało realizowane w dniach 13.10-19.10.2022 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel.

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Cała Polska

Na górę