Nasz profile

Parada zwycięzców – StRuNa 2022

Rozwój

Parada zwycięzców – StRuNa 2022

Parada zwycięzców – StRuNa 2022

W 12. edycji konkursu StRuNa (nazwa od pierwszych liter słów Studencki Ruch Naukowy) zespoły studenckie i studencko-doktoranckie rywalizowały w dwunastu kategoriach. Do ośmiu z nich można było zgłaszać najciekawsze projekty zrealizowane w całości lub w istotnej części między 1 października 2021 a 30 września 2022 roku. W czterech pozostałych kategoriach oceniano całokształt działalności koła w minionym roku akademickim.

Poniżej zamieszczamy pełną listę 29 nagród (24 dla zespołów i 5 dla opiekunów) oraz zdjęcia z Gali Finałowej wieńczącej konkurs (fot. Andrzej Stawiński).

Laureaci konkursu StRuNa 2022

 • Zespół AGH Space Systems z Krakowa – nagroda główna Projekt Roku 2022 oraz 1. nagroda w kategorii StRuNa-SCIENCE 2022 za projekt „SHREAMP 2.0”
 • Koło Rzemiosła i Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego z ASP w Warszawie – 1. nagroda w kategorii StRuNa-ART 2022 za projekt „W pracowni dawnych Mistrzów”
 • KN Pojazdów i Robotów Mobilnych z Politechniki Wrocławskiej – 1. nagroda w kategorii StRuNa-EKO 2022 za projekt „LEM SSV”
 • Koło Badań Psychologicznych Experior z Uniwersytetu Gdańskiego – 1. Nagroda w kategorii StRuNa-HUMAN 2022 za projekt „Biofeedback EEG w prewencji i redukcji negatywnych konsekwencji uzależnienia od pracy”
 • Sekcja Filozofii Techniki KNSF z Uniwersytetu Jagiellońskiego – 1. nagroda w kategorii Konferencja Roku 2022 za projekt „Wirtualium – interdyscyplinarne perspektywy rzeczywistości wirtualnej”
 • SKN Katedry i Zakładu Biologii Medycznej i Molekularnej ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu) – 1. nagroda w kategorii StRuNa-MED 2022 za projekt „Rola Immune Checkpoints: B7H4, HHLA2 oraz CD276 w raku jelita grubego w aspekcie statusu MSI/MSS”
 • SKN „Eko-Energia” z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – 1. nagroda w kategorii Koło Naukowe Roku 2022
 • KN LexUS z Uniwersytetu Szczecińskiego – 1. nagroda w kategorii StRuNa-MEDIA 2022
 • SKN Terapii Celowanej i Układów Supramolekularnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum – 1. nagroda w kategorii Debiut Roku 2022
 • dr hab. Katarzyna Jankowska – 1. miejsce w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2022 za wspieranie KN Studentów Politechniki Gdańskiej „Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska”

Wyróżnienia w kategoriach projektowych konkursu StRuNa 2022

 • w kategorii StRuNa-SCIENCE 2022 – Ogólnouniwersyteckie Koło Naukowe Social AI z Uniwersytetu Warszawskiego za projekt „Zastosowanie sieci neuronowych z architekturą Generatywnych Sieci Współzawodniczących w celu udoskonalenia trafności i specyficzności manipulacji eksperymentalnych w psychologii”
 • w kategorii StRuNa-ART 2022 – KN Miłośników Opery z Akademii Muzycznej w Łodzi za muzyczny spektakl komediowy „Z opery na Wizję, czyli Koncert Życzeń”
 • w kategorii Konferencja Roku 2022 – Koło Naukowe Kognitywistyki z UMCS w Lublinie za festiwal naukowy „mAIówka – sztuczna inteligencja oraz jej implikacje prawne, filozoficzne, społeczne oraz poznawcze”.
 • w kategorii StRuNa-MED 2022 SKN Biosfera z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za projekt „Określenie profilu miRNA jako elementu diagnostyki i terapii w chorobach nowotworowych”
 • w kategorii StRuNa-TECH 2022 – Zespół PWr in Space z Politechniki Wrocławskiej za projekt „PoliWRocket – eksperymentalna rakieta R4v2”

Wyróżnienia w kategorii Koło Naukowe Roku 2022

 • SKN Energetyki ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • SKN przy Pracowni Farmacji Przemysłowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe SimLE z Politechniki Gdańskiej
 • Koło Naukowe Studentów Archeologii z Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • KN Pedagogów i Animatorów Zabawy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu w Białymstoku im. dr. Włodzimierza Chętnickiego

Wyróżnienia w kategorii StRuNa-Media 2022

 • Zespół PWR Racing Team z Politechniki Wrocławskiej
 • Stowarzyszenie Akademickie MagPress ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Wyróżnienia w kategorii Debiut Roku 2022

 • KN Przestrzeń Audiowizualna z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Ogólnouniwersyteckie Koło Naukowe „Social AI” z Uniwersytetu Warszawskiego

Wyróżnienia w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2022

 • dr hab. inż. Paweł Chmielarz za wspieranie Studenckiego i Doktoranckiego Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej IPSUM z Politechniki Rzeszowskiej
 • dr hab. n. med. Mateusz Maciejczyk za wspieranie SKN Biochemii Chorób Cywilizacyjnych z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • dr inż. arch. Jerzy Łątka za wspieranie Koła Naukowego „Humanizacja Środowiska Miejskiego” z Politechniki Wrocławskiej
 • mgr inż. Maciej Żołądek za wspieranie SKN Eko-Energia z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Rozwój

Na górę