Czysta woda to pokój, zdrowie, edukacja i życie

Kobiety i dzieci w Afryce Subsaharyjskiej pokonują każdego dnia 6 km w poszukiwaniu wody.  Długie trasy przemierzane boso lub w nieprzystosowanym do tego obuwiu nie gwarantują dotarcia do czystego źródła. Jak zmienić ich sytuację? Przyniesione naczynia i pojemniki wypełniane są często cieczą z zanieczyszczonej rzeki lub stawu. Brak dostępu do pitnej wody powoduje choroby, a nawet … Czytaj dalej Czysta woda to pokój, zdrowie, edukacja i życie