Nasz profile

Porzucenie studiów się nie opłaca!

Rozwój

Porzucenie studiów się nie opłaca!

Porzucenie studiów się nie opłaca!

Z najnowszych danych systemu ELA wynika, że dyplom jest ceniony na rynku pracy. Absolwenci, którzy uzyskali dyplom częściej mają doświadczenie pracy, charakteryzuje ich niższe ryzyko bezrobocia, a ich zarobki są porównywalne lub wyższe od osób, które porzuciły studia.

Najnowsze aktualizacje systemu OPI pozwalają także na zobrazowanie sytuacji zawodowej i edukacyjnej studentów, umożliwiają opis aktywności zawodowych i procesów kształcenia doktorantów oraz stanowią wsparcie dla uczelni aplikujących do rankingów międzynarodowych. Nowe funkcje ELA dostępne są dla wszystkich za darmo od 24 listopada 2022 r.

Warto skończyć studia

Nowe dane potwierdzają, że dyplom ma duże znaczenie na rynku pracy. Analizując osoby, które rozpoczęły studia I lub II stopnia w 2016 r. wyraźnie widać, że absolwenci, którzy uzyskali dyplom, częściej pracowali, w porównaniu do osób, które porzuciły studia.

Najnowsze dane systemu ELA potwierdzają, że w życiu warto być konsekwentnym i skończyć rozpoczęte studia. Rezygnacja z kształcenia przed uzyskaniem dyplomu, nawet jeżeli początkowo wiąże się z korzyściami finansowymi, w perspektywie kilku lat jest nieopłacalna.

– Dyplom ukończenia studiów jest cenny i nie warto porzucać kształcenia przed jego zdobyciem. Absolwenci studiów nie tylko zazwyczaj lepiej zarabiają, ale także mają mniejsze ryzyko bezrobocia – mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Korzystniejszą sytuację absolwentów na rynku pracy w przypadku studiów I stopnia potwierdzają Względne Wskaźniki Bezrobocia i Względne Wskaźniki Zarobków. O ile w pierwszych dwóch latach po uzyskaniu dyplomu absolwenci studiów I stopnia mają wyższe ryzyko bezrobocia, to już w trzy lub więcej lat, Względny Wskaźnik Bezrobocia (WWB) spada znacznie poniżej wartości otrzymanej dla osób, które porzuciły studia. Natomiast Względny Wskaźnik Zarobków (WWZ) jest wyższy w przypadku absolwentów z dyplomem już od pierwszego roku po dyplomie, a w trzecim i w czwartym roku absolwenci z dyplomem zarabiają niemal dwukrotnie więcej niż osoby, które porzuciły studia.

– Nieco mniejsze różnice, ale nadal na korzyść absolwentów z dyplomem, występują wśród osób, które rozpoczęły studia II stopnia. Absolwenci z dyplomem, o ile mają wyższe ryzyko bezrobocia w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu, to już od drugiego roku ich ryzyko bezrobocia znacząco spada. Zarobki absolwentów i osób, które porzuciły studia są zbliżone w ciągu pierwszych trzech lat po dyplomie, ale już w czwartym roku zarabiają nieco więcej niż ci, którzy porzucili studia – mówi dr hab. Mikołaj Jasiński, ekspert Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Osoby, które porzuciły studia mają większe ryzyko bezrobocia

– Absolwenci z dyplomem już po dwóch lub trzech latach od uzyskania dyplomu mają niższe ryzyko bezrobocia niż osoby, które zdecydowały się studia porzucić. Wyjątek tutaj stanowi dziedzina sztuki oraz nauk ścisłych i przyrodniczych – dr Marek Bożykowski, ekspert Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Absolwenci zarabiają więcej

Absolwenci z dyplomem studiów I stopnia wraz z upływem czasu również zarabiają więcej niż osoby, które porzuciły studia. Nie widać natomiast dużej różnicy w przypadku absolwentów studiów II stopnia. Po studiach I stopnia (we wszystkich dziedzinach od pierwszego roku) zarobki są wyższe wśród absolwentów z dyplomem niż wśród osób, które porzuciły studia. Wyjątek stanowi dziedzina sztuki, gdzie obie grupy uzyskują podobne zarobki. Natomiast po studiach II stopnia, w większości dziedzin zarobki wśród absolwentów i wśród osób, które porzuciły studia są dość podobne. Wyjątek obserwujemy w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, gdzie widać bardzo wyraźną przewagę absolwentów nad dropouterami pod względem zarobków. Należy jednak pamiętać, że osoby, które porzucają studia II stopnia posiadają już dyplom studiów I stopnia. Mają zatem wykształcenie wyższe, które jest na rynku pracy cenione wyżej, niż wykształcenie średnie.

Prestiż uczelni ma znaczenie

– Uzyskane dane pokazują również, że osoby, które porzuciły studia na największych, prestiżowych uniwersytetach na rynku pracy, w niektórych aspektach radzą sobie nawet nieco lepiej od absolwentów. Warto jednak zwrócić uwagę, że okres obserwacji jest dość krótki i ci, którzy z reguły rezygnują ze studiów ze względu na korzystniejsze oferty na rynku pracy, z natury rzeczy na początku radzą sobie dobrze. Korzystają oni z prestiżu swoich uczelni, a także zdobytych w trakcie nauki wiedzy i umiejętności, nawet jeżeli nie zostały one potwierdzone dyplomem – mówi dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, ekspertka Ośrodka Przetwarzania Informacji.

 

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Rozwój

Na górę