Nasz profile

Rozwój korporacji absolwenckich w Polsce

Rozwój

Rozwój korporacji absolwenckich w Polsce

Rozwój korporacji absolwenckich w Polsce

Korporacje, czy – inaczej mówiąc – stowarzyszenia absolwenckie to coraz bardziej popularny trend w polskim środowisku akademicko-biznesowym. Organizacje tego typu, które do niedawna były domeną Stanów Zjednoczonych i krajów Zachodniej Europy zaczynają się dynamicznie rozwijać również w Polsce i nie mogą być pomijane.

Stowarzyszenia absolwenckie odgrywają szczególnie istotną rolę w Stanach Zjednoczonych, gdzie są naturalną częścią funkcjonowania uczelni biznesowych i college. Można je znaleźć przy Columbia University, American University, Stanford University, Clarkson University, San Francisco University i wielu innych szkołach. Celem zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń jest aktywny wpływ na rozwój swoich członków oraz szybkie wprowadzenie do środowiska biznesowego. Można stwierdzić, że korporacje pełnią rolę łącznika między uczelnią a światem biznesu.  I nie są to tylko puste słowa, te stowarzyszenia, w dużej mierze z uwagi na bardzo szeroki zakres działalności – są bardzo aktywne. Często reprezentują one studentów i absolwentów jako środowisko, umożliwiają partnerski dialog
z samą uczelnią, ale również dostarczają możliwości rozwoju społecznego i zawodowego. Członkowie regularnie się spotykają, wymieniają doświadczeniami i uczą od siebie nawzajem. Wszystko po to, aby promować przedsiębiorczość wśród członków oraz zwiększyć szansę zatrudnienia w cenionych firmach i instytucjach.

Przykładem prężnie działającego stowarzyszenia jest Graduate Business Society, założone przy University of Texas. Stowarzyszenie opiera swoją działalność między innymi na networkingu. Celem GBS jest umożliwienie nawiązania relacji pomiędzy członkami, a pozostałymi absolwentami, obecnymi studentami uczelni, lokalnymi biznesami i organizacjami. GBS stanowi swego rodzaju forum, na którym członkowie mogą się najpierw spotkać, a w dalszej kolejności nawiązać współpracę z liderami biznesowymi i akademickimi, tak aby zaoferować ponadprzeciętne możliwości rozwoju. Stowarzyszenie pomaga także w dalszym zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu kompetencji, ale także dostarcza praktycznych informacji, na przykład jak okazyjnie i pewnie kupić nowy lub używany samochód.

Taka forma działalności daje członkom konkretną wartość dodaną, sprawia, że wiele osób chętnie się angażuje w działalność związku, przez co staje się on coraz bardziej efektywny. Absolwenci chętnie poświęcają swój czas, siły i środki, aby pomagać sobie wzajemnie i dawać kolejnym osobom szansę na upragnioną karierę i dynamiczny rozwój zawodowy. Członkami stowarzyszeń są młodzi absolwenci, jak i doświadczeni managerowie, którzy mają już na swoim koncie osiągnięcia zawodowe.

W Polsce stowarzyszenia są wciąż mało doceniane, stąd ich popularność jest zdecydowanie mniejsza. Wśród istniejących można wymienić Stowarzyszenie Wychowanków SGH, Korporację Absolwentów UEK, Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, czy Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół UKSW. Interesującym pomysłem stworzenia nowego formatu stowarzyszenia absolwenckiego było powołanie  Północnoamerykańskiego Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, które ma promować działalność szkoły w Stanach Zjednoczonych i ułatwiać polsko-amerykańską wymianę naukową. Początkowo Stowarzyszenie będzie zrzeszać polskich naukowców pracujących w USA, ale jest otwarte na wszystkich absolwentów.

Polskie stowarzyszenia absolwenckie zaczynają dostrzegać potencjał jakim mogą dysponować. Dobrym przykładem jest Korporacja Absolwentów UEK. Istnieje od 2002 roku. Jej zadaniem jest stworzenie możliwości rozwoju i networkingu między wyróżniającymi się absolwentami Uczelni, tak aby dać nowe możliwości rozwoju. Członkami Stowarzyszenia są przedsiębiorcy, managerowie, naukowcy, którzy tworzą trwałe kontakty oparte na wzajemnej współpracy i zaufaniu.

Chcąc zaistnieć w środowisku biznesowym, od kilku lat organizuje Laury Magellana. To polskie wyróżnienie nagradzające absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego, którzy – wzorem Magellana – łącząc wizję i wyobraźnię, z wytrwałością i talentem zarządczym, osiągają wybitne efekty. Główną kategorią konkursu jest Magellan Roku. To nagroda dla osób, które w największym stopniu zmienią otoczenie biznesowe i społeczne w Polsce. Pozostałe tytuły to Przedsiębiorca Roku i Menedżer Roku. Przyznawane są także nagrody w kategoriach: Całokształt Osiągnięć, Osiągnięcie Pozazawodowe Roku i Debiut Roku. Obecnie rozpoczyna się piąta edycja Laurów. W tym roku w jury konkursu zasiądą: Olivier Eaton Williamson, ekonomista, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii za rok 2009, Prof. Fredmund Malik, Prof. Jerzy Hausner, polityk i ekonomista, Dr Irena Eris, współwłaścicielka i założycielka firmy Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris, Grzegorz Hajdarowicz, przedsiębiorca, producent filmowy, Krzysztof Hołowczyc, polski kierowca rajdowy, prezenter telewizyjny, Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Bartosz Jacyna, jako Sekretarz Jury, przedstawiciel KUEK. Mecenasem konkursu po raz drugi została firma Malik Management ze Szwajcarii.

Do końca listopada są zgłaszani kandydaci do poszczególnych kategorii. Każdy może to zrobić za pośrednictwem strony  www.laurymagellana.pl. Zwycięzcy zostaną wybrani w drugiej połowie stycznia. W tej części szansę na zaangażowanie mają także członkowie Korporacji, bowiem to właśnie korporanci głosują na poszczególnych kandydatów. Pierwszego lutego 2013 roku odbędzie się uroczysta Gala w Teatrze Słowackiego w Krakowie, podczas której zostaną ogłoszone wyniki Konkursu.

Mecenasem konkursu po raz drugi została firma Malik Switzerland.

To tylko dwa przykłady rosnącej aktywności polskich organizacji absolwenckich. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że ta tendencja nie tylko się utrzyma, ale będziemy obserwować coraz większą aktywność organizacji na terenie całego kraju. Korporacje
w Polsce powinny i coraz częściej chcą spełniać rolę pomostu pomiędzy światem nauki, a światem biznesu, szczególnie w kontekście wciąż toczącej się dyskusji o jakości kształcenia w Polsce oraz pozycji absolwenta na rynku pracy.

(Michał Żołądkowski)

CZYTAJ DALEJ
Zobacz również

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Rozwój

Na górę