Nasz profile

Stażysta parzący kawę odchodzi do lamusa

Rozwój

Stażysta parzący kawę odchodzi do lamusa

Stażysta parzący kawę odchodzi do lamusa

Firmy, które chcą się pochwalić wysokimi jakościowo stażami i praktykami muszą spełniać określone standardy. Pracodawcy zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Zarządzania Kadrami w drodze głosowania zatwierdzili Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk, czyli zbiór norm dotyczących realizacji wysokiej jakości programów staży i praktyk w firmach. Przewidują one m.in. obligatoryjne wynagrodzenie w przypadku programów trwających dłużej niż miesiąc, wysoki walor edukacyjny, czy obowiązkowe podpisanie umowy.

Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk to inicjatywa mająca na celu walkę z programami staży i praktyk, które charakteryzują się niską jakością oraz małym walorem edukacyjnym. – Przyjęty przez pracodawców zrzeszonych w PSZK dokument jest wyznacznikiem wysokich standardów realizacji staży i praktyk mających na celu m.in. wzrost zaufania młodych do rzetelnych programów staży i praktyk, a także zwiększanie edukacji praktycznej ułatwiającej procesy rekrutacyjne w firmach – komentuje Piotr Palikowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. – Liczymy, że poprzez angażowanie pracodawców w Program Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk zwiększymy poziom kształcenia praktycznego młodych ludzi, tak, aby byli oni przygotowani do wymagań rynku pracy, co w długofalowej perspektywie zmniejszy poziom bezrobocia młodych oraz niedopasowania kompetencyjnego obecnego na polskim rynku pracy – dodaje Palikowski.

Zakresy regulowane w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk to: przygotowanie do realizacji programu i rekrutacja; umowa; cele i treści edukacyjne; mentoring; czas trwania, wynagrodzenie i opieka socjalna; ocena programu.

Prace nad dokumentem rozpoczęto od przeprowadzenia badania ilościowego oraz analizy rozwiązań stosowanych przez pracodawców i ekspertów HR w Polsce oraz za granicą. Zorganizowano również szereg konwentów, debat i seminariów, podczas których PSZK włączało pracodawców w dyskusję nad założeniami Ram. W prace zaangażowano również ekspertów unijnych, z którymi konsultowano poszczególne elementy, włączając w nie rekomendacje Komisji Europejskiej oraz dokumenty opisujące standardy stosowane w innych krajach europejskich. Poszczególne elementy, z których powinny składać się wysokiej jakości staże i praktyki zostały następnie poddane pod konsultacje społeczne. 12 września firmy zrzeszone w PSZK przyjęły w drodze głosowania Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk. Szczegółowe informacje na temat inicjatywy można znaleźć na stronie: www.pszk.pl.

(Martyna Dziopak)

CZYTAJ DALEJ
Zobacz również

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Rozwój

Na górę