Nasz profile

Znamy pomysły na zagospodarowanie Biskupiej Górki

Aktualności

Znamy pomysły na zagospodarowanie Biskupiej Górki

Znamy pomysły na zagospodarowanie Biskupiej Górki

Konkurs „Fortyfikacje Gdańska i Pomorza Kultura Autentyczności” odbył się w Gdańsku po raz trzeci. Jego celem było znalezienie ciekawych pomysłów architektonicznych na zagospodarowanie fortyfikacji Biskupiej Górki w Gdańsku. Organizatorem i pomysłodawcą konkursu jest Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej Gdańskiej Fundacji Wody. Międzynarodowe, multidyscyplinarne i międzyuczelniane zespoły stworzyły i zaprezentowały koncepcje zagospodarowania Biskupiej Górki. Na otwartą prezentację koncepcji, 6 października w Ratuszu Staromiejskim przybyli nie tylko mieszkańcy, ale także przedstawiciele Rady Miasta Gdańska, m.in. pan Marek Bumblis, przewodniczący Komisji Kultury Rady Miasta Gdańska.

Młodzi twórcy doskonale poradzili sobie z niełatwym zadaniem ożywienia Biskupiej Górki, uczynienia jej bardziej dostępną dla mieszkańców i turystów i jednocześnie podkreślenia walorów przyrodniczych i kulturowych.

 

Pierwsze miejsce w konkursie zdobyła grupa „BON TON” w składzie Natalia Kowalska – SGGW, Architektura Krajobrazu, Bogna Mańkowska – Akademia Rolnicza w Krakowie, Architektura Krajobrazu za wieloaspektowe spojrzenie, uwzględnienie funkcji kulturowych, edukacyjnych, rekreacyjnych. Stworzenie przestrzeni dla mieszkańców i lokalnych artystów. Zwrócenie uwagi na bardzo ważny wątek współpracy polsko – holenderskiej.

Drugie miejsce zdobyła grupa „Cztery” reprezentująca Politechnikę Gdańską Wydział Architektury w składzie Bogumił Katarzyna, Brzuchańska Iga, Cholewińska Adrianna, Kubiesa Aleksandra, której uczestniczki dostrzegły potencjał w bogactwie przyrodniczym terenu. Zwróciły uwagę na problemy występujące w dzielnicy (zaniedbany teren, wysoki stopień ubóstwa i bezrobocia, mała ilość usług), zaproponowały zmiany, które powinny zostać wypracowane w oparciu o projektowanie partycypacyjne angażujące mieszkańców. Zaproponowały nowe funkcje dla bastionów: salę kinowo/wykładową, pomieszczenia dla stowarzyszeń działających na Biskupiej Górce, amfiteatr, miejsce na ognisko, salę multimedialną gdzie dotknąć można historii Biskupiej Górki.
Trzecie miejsce ex aequo zajął zespół z Politechniki Gdańskiej „Latający holender” w składzie Banasik Marta, Alaburda Oskar – Wydział Architektury, Dąbrowski Łukasz – absolwent międzywydziałowego kierunku Biotechnologia, Szafrański Krzysztof – Wydział Budownictwa oraz zespół „Archaniołki” w składzie Kamińska Iwona, Ziółkowska Martyna – Politechnika Wrocławska, kierunek Planowanie przestrzenne, Mazur Justyna – Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury i Urbanistyki oraz Milanowska Małgorzata reprezentująca Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, kierunek Architektura Krajobrazu. „Latający holender” bardzo trafnie dostrzegł sąsiedztwo Centrum Hewelianum i wynikające stąd szanse i zagrożenia dla zagospodarowywania obiektów Biskupiej Górki, przeprowadził analizę SWOT, uwzględnił kwestie ekonomiczne związane z adaptacją terenu, naturalną regulacją zieleni poprzez wypas kóz na bastionach oraz wykorzystanie ich pożytków do stworzenia produktu regionalnego. Zespół „Archaniołki” wyróżniony został za ciekawą formę prezentacji (teatrzyk), konsekwentnie przedstawione i zaplanowane działania, atrakcje na świeżym powietrzu dla małych i dużych, identyfikację wizualną terenu opracowaną w oparciu o już istniejące elementy.

Prezentacje można zobaczyć tutaj

Jury konkursu w składzie dr inż. Justyna Borucka – Politechnika Gdańska, dr Henk Blokland – Saxion University, Mariusz Maleszewski – Partnerstwo dla Biskupiej Górki, Jowita Kurach, Katarzyna Sulewska – Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej Gdańskiej Fundacji Wody przyznało 5 wyróżnień specjalnych.

Wyróżnienie za najciekawsze rozwiązania przyrodnicze przyznano zespołowi „No name” w składzie Agnieszka Korzeniewska – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Elżbieta Jadwiga Kaszuba – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie oraz zespołowi „Mons Episcopalis” w składzie Katarzyna Berent – Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, Natalia Dziak – Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Magdalena Kąkolewska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Architektury Krajobrazu. Zespół „Urban Blender” reprezentujący Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, kierunek Gospodarka Przestrzenna w składzie Paulina Lubińska, Jakub Bożomański, Grzegorz Szyperek wyróżniony został dodatkowo za inżynierskie podejście do tematu.

Wyróżnienie za globalne spojrzenie otrzymał zespół „The Flying Dutchman” w składzie Miranda van de Burgt, Jessica da Rocha Brito Oliveira, Nami Cha, Cian O’shea z Saxion University, Bartosz Ukarma-Malaga z Politechniki Wrocławskiej Wydziału Architektury.

Wyróżnienie za ciekawą ideę prezentacji – stop klatka otrzymał zespół „ArchBus” reprezentujący Politechnikę Gdańską w składzie Joanna Jaczewska, Julia Hajdel – Wydział Architektury, Iga Zjawin – Wydział Budownictwa.

Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Gdańskiego, Konsul Honorowy Królestwa Niderlandów w Gdańsku.

(Katarzyna Sulewska)

CZYTAJ DALEJ
Zobacz również

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Aktualności

Na górę