Nasz profile

Jak pisać dobre teksty?

Szkoła pisania

Jak pisać dobre teksty?

Jak pisać dobre teksty?

Dobry tekst to taki, który coś w czytelniku poruszy – tzn. czytelnika rozbawi, zmusi do refleksji, zaciekawi, zachęci, pokaże mu coś nieznanego…

Aby poruszyć czytelnika, trzeba wiedzieć, kim jest czytelnik. Od odbiorcy zależy rodzaj, język, treść artykułu. Inaczej są napisane artykuły w Tygodniku Powszechnym, a inaczej w Bravo Girl.

 

1. Żeby nawiązać kontakt z czytelnikiem, w artykule powinna być jakaś myśl, teza, pomysł – tzn. coś, co streszcza artykuł jednym zdaniem. To zdanie wcale nie musi być odkrywcze i genialne – może nawet brzmieć banalnie. Ale ważne jest żeby autor sam wiedział, co chce napisać.

2. Mając tezę, koncepcję, pomysł – trzeba ją tak rozwinąć, żeby zaintrygować czytelnika. Czytelnika mogą zainteresować:

 • fakty których nie zna

 • wypowiedzi w tym temacie innych osób

 • osobiste przemyślenia i doświadczenia autora na końcu raczej jako konkluzja

Bardzo ważne jest dobranie odpowiednich proporcji: jeżeli będą same fakty – artykuł będzie „suchy” i bezosobwy. Jeżeli będą same przemyślenia – artykuł będzie „przegadany” i raczej mało interesujący.

3. Mając tezę artykułu, fakty, przemyślenia warto jest się zastanowić czy warto o tym pisać – to znaczy, czy to, co powstanie będzie odkrywcze, interesujące, ciekawe czy zabawne dla czytelnika…

4. Artykuł składa się z następujących części:

 1. tytuł – powinien zaintrygować czytelnika, chociaż nie musi streszczać zawartości

 2. nadtytuł – niekonieczny, przydaje się kiedy mamy 2 pomysły na tytuł i nie wiadomo, który wybrać 

 3. akapit wprowadzający(lead) – powinien zaintrygować czytelnika, skłonić do przeczytania. Może zawierać np. kontrowersyjne pytanie…

 4. akapity tekstu – opisane jako śródtytuły

 5. podsumowanie – powinno odnosić się do tezy artykułu

 6. podpis i ew. e-mail – miło jest dostawać maile po publikacji…

5. Formatowanie tekstu

 • powinien być jasny podział tekstu na akapity. Akapit powinien mieć od trzech do kilkunastu zdań

 • zdanie mające więcej niż 3 linijki tekstu będzie niezrozumiałe dla czytającego

 • wszelkie operacje na kolorach, wielkościach czcionek, podziale tekstu na kolumny, nagłówkach i stopkach można sobie darować – i tak wygląd artykułu będzie dopasowany do całej gazety

 • można fragmenty tekstu pogrubiać (nie więcej niż jedno zdanie) lub pisać kursywą (czyjeś wypowiedzi, cytaty etc.)

6. Ortografia i interpunkcja

 • nie ma ludzi, którzy nie robią błędów – są tylko ludzie, którzy nie poprawiają swoich błędów. Słownik ortograficzny podstawą pisania artykułu jest!

 • przecinki i kropki stawiamy po wyrazie bez spacji, bo przecinku/kropce jest spacja i następny wyraz

 • myślniki oddzielone od tekstu spacjami, myślnik (–) to nie jest minus (-)

 • trzy wykrzykniki w 95% przypadków można zastąpić jednym. Trzy wykrzykniki w nawiasie są bez namysłu usuwane przez korektora.

 • jeden nawias na akapit zupełnie wystarczy

 • trzykropek ma trzy kropki. Trzy. Nie cztery, nie pięć i nie osiemnaście. Trzy. A po trzykropku piszemy z wielkiej litery

7. Inne

 • ostrożnie z wyrazami potocznymi – mogą być obraźliwe („podszedł do mnie taki jeden żul”), lub nie wszyscy je znają („idziemy na szago”)

 • ostrożnie z wyrażeniami wziętymi z języka mówionego: „… Dlaczego? Ano, ponieważ…”. Nie są potrzebne i są nieeleganckie

 • uwaga na związki frazeologiczne – trzeba sprawdzać, żeby się nie zapędzić za daleko („gołe fakty”)

 • co to oznaczają „tudzież” lub „bynajmniej”? W razie wątpliwości: słownik wyrazów obcych…

Stanisław Matczak

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Szkoła pisania

Na górę