Nasz profile

Prestiżowy certyfikat CIMA dla studentów w Poznaniu

Aktualności

Prestiżowy certyfikat CIMA dla studentów w Poznaniu

Prestiżowy certyfikat CIMA dla studentów w Poznaniu

Od października 2014 r. studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu będą mieli szansę na zdobycie w ramach zajęć certyfikatu CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) –  jednej z największych organizacji zrzeszających specjalistów z dziedziny zarządzania finansami. Celem wspólnego projektu jest zapewnienie studentom wiedzy i praktycznych umiejętności pożądanych dziś na rynku pracy.

Poznań po Warszawie, Wrocławiu i Krakowie dołączył do wąskiego grona polskich miast oferujących studentom nowatorski program zajęć, kładący nacisk na umiejętności praktyczne. Dzięki kursowi studenci będą mieli szansę na zdobycie wiedzy przydatnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem i podejmowaniu bardziej efektywnych – z punktu widzenia firmy – decyzji.

Główną zaletą rozszerzonego programu jest możliwość zdobycia w trakcie studiów dyplomu wyższej uczelni oraz uznanej, międzynarodowej kwalifikacji profesjonalnej CIMA, która poszerza możliwości kariery w każdym obszarze zarządzania finansami.

– Realizując specjalność UEP&CIMA – CBA, absolwent naszej uczelni wraz z dyplomem ukończenia studiów uzyskuje certyfikat CIMA, jako potwierdzenie wysokiego poziomu kompetencji z zakresu ekonomii, a w szczególności rachunkowości biznesowej. CIMA jako organizacja ściśle współpracująca z pracodawcami na całym świecie gwarantuje adekwatność procesu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Kwalifikacja CIMA jest wysoce ceniona przez pracodawców na całym świecie z uwagi na jej praktyczne zastosowanie w biznesie – komentuje dr Remigiusz Napiecek, koordynator specjalności UEP&CIMA – CBA.

Z badań Goldman Recruitment wynika, że zdobycie prestiżowych dyplomów przekłada się na zdecydowanie lepsze wynagrodzenie. Profesjonaliści posiadający dyplom CIMA zarabiają blisko 80 proc. więcej. Przykładowo kontroler finansowy, członek CIMA, średnio otrzyma 20 tys. zł brutto wynagrodzenia, natomiast bez tego przeciętnie może liczyć na 10 tys. zł.

Studenci, którzy wezmą udział w programie mają możliwość uzyskania certyfikatu CIMA – Certificate in Business Accounting oraz posługiwania się tytułem CIMA Cert BA. W skład akredytowanej przez CIMA specjalności międzykierunkowej wchodzą przedmioty obejmujące m.in. podstawy rachunkowości zarządczej i finansowej, matematyki biznesowej, ekonomiki przedsiębiorstw i etyki, ładu korporacyjnego oraz prawa w biznesie. Warunkiem uzyskania dyplomu jest zaliczenie wyznaczonych przedmiotów w ramach zajęć na uczelni. Na tej podstawie uzyskuje się zwolnienia z egzaminów zewnętrznych. Program kończy przystąpienie do anglojęzycznego egzaminu CIMA i wręczenie dyplomu. Z nowej oferty będą mogli skorzystać zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, którzy ukończyli przynajmniej pierwszy semestr studiów licencjackich.

Spodziewamy się dużego zainteresowania wspólną specjalnością ze strony poznańskich studentów, tak jak ma to miejsce na pozostałych uczelniach partnerskich CIMA. Studenci coraz bardziej świadomie podchodzą do kwestii związanych z edukacją i zamiast uczyć się czystej teorii, wybierają formy nauki, które pozwolą im zdobyć także umiejętności praktyczne. – komentuje Jakub Bejnarowicz, Country Manager CIMA, Polska.

Podjęcie studiów akredytowanych przez CIMA otwiera także dostęp do specjalnego portalu, który umożliwia bezpłatne korzystanie z e-czasopism dla finansistów, elektronicznej biblioteki CIMA oraz oferuje naukę w trybie on-line i pomoc w zakresie technik efektywnego studiowania. Każdy uczestnik programu ma ponadto możliwość udziału w organizowanych przez CIMA wydarzeniach i otrzymuje informacje o możliwościach rozwoju zawodowego.

W ramach współpracy CIMA z uczelniami kształcą się już studenci uniwersytetów ekonomicznych we Wrocławiu i Krakowie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. –Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu po ugruntowaniu swej pozycji w czołówce polskich szkół wyższych o profilu ekonomicznym, sukcesywnie buduje swą renomę również na arenie międzynarodowej. W ramach działalności dydaktycznej poszerzana jest oferta studiów dla studentów z innych krajów. Podjęcie współpracy z międzynarodową organizacją, jaką jest CIMA, zdecydowanie wkomponowuje się w przyjętą strategię działania UEP. Uznanie przez CIMA szeregu egzaminów zdawanych w ramach uczelni na poczet uzyskania certyfikatów CIMA, stanowi potwierdzenie wysokiego, opartego na międzynarodowych standardach, poziomu kształcenia. – dodaje dr Remigiusz Napiecek.

()

CZYTAJ DALEJ
Zobacz również

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Aktualności

Na górę