Nasz profile

Konferencja „Europa w Azji. Z dziejów obywateli polskich w Kazachstanie”

Aktualności

Konferencja „Europa w Azji. Z dziejów obywateli polskich w Kazachstanie”

Konferencja „Europa w Azji. Z dziejów obywateli polskich w Kazachstanie”

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zapraszają na polsko-kazachską konferencję naukową „Europa w Azji. Z dziejów obywateli polskich w Kazachstanie w okresie II wojny światowej”.

Konferencja odbędzie się w dniach 6–7 czerwca 2016 r. w Audytorium im. prof. Wincentego Danka, na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, przy ul. Podchorążych 2.

Obrady będą prowadzone w języku polskim i rosyjskim z tłumaczeniem symultanicznym.
Wstęp wolny.

Program

6 czerwca 2016 r. (poniedziałek)

 • 9.00–9.20 – otwarcie konferencji
 • 9.20–9.45 – Jerzy Rohoziński (Instytut Pamięci Narodowej) Preludium do deportacji Polaków w okresie drugiej wojny światowej: nieudana kolonizacja epoki stołypinowskiej i późniejsze ludobójstwo Kazachów.
 • 9.45–10.10 – Anna Zapalec (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) Pierwsze doświadczenia Kazachstanu w narracjach Polaków deportowanych i zesłanych w czasie drugiej wojny światowej.
 • 10.10–10.35 – Hubert Chudzio (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) „Represjonowane” dzieciństwo. Polskie dzieci w Kazachstanie w latach wojny na przykładzie relacji ustnych i dokumentów Sybiraków z Wielkiej Brytanii.
 • 10.35–11.00 – Laura Issowa (Kazachski Uniwersytet Państwowy im. Al-Farabi, Ałmaty) Epizody dokumentalne brutalnie przetransformowanej egzystencji i historycznych losów polskich zesłańców w Kazachstanie (okres wojny).
 • 11.00–11.30 – przerwa na kawę
 • 11.30–11.55 – Dymitr Legkij (Kustanajski Uniwersytet Państwowy im. A. Bajtursynowa) Los polskich „bieżeńców” i „administacyjnie zesłanych” rodzin z tzw. zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi na terytorium obwodu kustanajskiego w latach drugiej wojny światowej w dokumentach zgromadzonych w archiwach państwowych.
 • 11.55–12.20 – Olga Łygina (Aktiubiński Uniwersytet im. S. Baiszewa) Polscy specprzesiedleńcy w Kazachstanie w latach drugiej wojny światowej
 • 12.20–12.45 – Mara Gubajdullina (Kazachski Uniwersytet Państwowy im. Al-Farabi, Ałmaty) W poszukiwaniu polskich dyplomatów na terytorium Kazachstanu w latach drugiej wojny światowej (ludzie i losy w dokumentach archiwów Ałmaty)
 • 12.45–13.10 – Nadieżda Stepanienko (Aktiubiński Uniwersytet im. S. Baiszewa) Działalność polskich delegatur w Kazachstanie w latach 1941–1943 (na przykładzie przedstawicielstwa w Aktiubińsku).
 • 13.10–13.40 – dyskusja

 

7 czerwca 2016 r. (wtorek)

 • 14.00–14.25 – Swietłana Zadorożna (Kustanajski Państwowy Instytut Pedagogiczny) Dymitr legkij (Kustanajski Uniwersytet Państwowy im. A. Bajtursynowa) „Obowiązki księdza pełnił kapitan polskiej armii…”. Z historii „polskiej kaplicy” w Kustanaju w Kazachskiej SSR w latach drugiej wojny światowej.
 • 14.25–14.50 – Almagul Kulbajewa (Kazachski Uniwersytet Państwowy im. Al-Farabi, Ałmaty) Polacy i Kazachowie: tolerancyjne współistnienie przez wzajemne zrozumienie (analiza dokumentów archiwalnych).
 • 14.50–15.15 – Sławomir Kalbarczyk (Instytut Pamięci Narodowej) „Zderzenie cywilizacji”? Kulturowe i obyczajowe odmienności Polaków i Kazachów w świetle świadectw Polaków deportowanych do Kazachstanu.
 • 15.15–15.40 – Daniel Boćkowski (Polska Akademia Nauk / Uniwersytet w Białymstoku) Deportacja do Kazachstanu w 1940 r. na tle innych wywózek obywateli polskich do Związku Sowieckiego.
 • 15.40–16.05 – Wojciech Marciniak (Uniwersytet Łódzki) Zarys działalności Związku Patriotów Polskich w Kazachskiej SRR w latach 1943–1946.
 • 16.05–16.20 – przerwa na kawę
 • 16.20–16.45 – Albin Głowacki (Uniwersytet Łódzki) Polska historiografia o losach polskich zesłańców w Kazachstanie w latach 1940–1946.
 • 16.45–17.10 – Dymitr Legkij (Kustanajski Uniwersytet Państwowy im. A. Bajtursynowa) Deportacja obywateli polskich na początku drugiej wojny światowej (1939–1941) w kazachsko-rosyjskiej historiografii na przykładzie obwodu kustanajskiego Kazachskiej SSR.
 • 17.10–17.35 – Klara Makaszewa (Kazachski Uniwersytet Państwowy im. Al-Farabi, Ałmaty) Polacy w Kazachstanie jako przedmiot badań historycznych.
 • 17.35–18.00 – Żandos Karynbajew (Akademia Administracji Państwowej przy Prezydencie Republiki Kazachstan) Dialog kulturalny na przykładzie kazachsko-polskich relacji międzyetnicznych w obwodzie ałmatyńskim od lat trzydziestych XX wieku do współczesności.
 • 18.00–18.45 – dyskusja i zakończenie obrad

()

CZYTAJ DALEJ
Zobacz również

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Aktualności

Na górę