Nasz profile

Mieczysław Plopa – Psychologia rodziny – Teoria i badania

Książki

Mieczysław Plopa – Psychologia rodziny – Teoria i badania

Mieczysław Plopa – Psychologia rodziny – Teoria i badania

Wydanie VI
Oficyna Impuls 2011
Omówienie

Publikacja jest próbą przedstawienia zarówno zagadnień teoretycznych dotyczących wybranych aspektów współczesnej wiedzy o rodzinie z uwzględnieniem perspektywy systemowej, jak i ilustracją badań praktycznych nad systemami rodzinnymi.

Zmieniający się charakter dzisiejszych rodzin, dostrzeganie konieczności stosowania przez rodziny różnych metod radzenia sobie ze stresem generowanym także przez kulturowo-ekonomiczne przemiany, obligują do przedstawienia wiedzy pokazującej określone prawidłowości dotyczące kreowania się funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych systemów i podsystemów rodzinnych.

Książkę rozpoczyna rozdział, w którym rodzina jest traktowana jako system w procesie ciągłego rozwoju, dlatego w tym kontekście zdefiniowano podstawowe cechy rodziny. W drugim rozdziale omówiono badania nad uwarunkowaniami jakości małżeńskiej. Kolejny rozdział zawiera zagadnienia teoretyczne jak i empiryczne związane z rozwojem dzieci i młodzieży w systemie rodzinnym, natomiast w czwartym rozdziale przedstawiono materiał dotyczący poglądów młodzieży akademickiej na temat małżeństwa.

Treści przedstawione w tej książce adresowane są do studentów nauk społecznych, psychologów, terapeutów, jak również przeciętnego Czytelnika zainteresowanego problematyką małżeństwa i rodziny.

Fragment

Pisanie książki na temat, który każdemu jest znany „od kołyski”, jest trudnym wyzwaniem, ale jak się wydaje potrzebnym, pomimo przekonań o naszych kompetencjach co do umiejętności stosownego bycia w struktu­rach rodzinnych. Jesteśmy bogaci w osobiste doświadczenia, doświadcze­nia ujawniane przez naszych rodziców, książki, telewizję, polityków, co może prowadzić do złudnego przekonania, że wiemy wszystko, co powinniśmy wiedzieć o życiu małżeńskim czy rodzinnym. Skąd zatem biorą się różne tragedie rodzinne? Czy nie z faktu fałszowania obiektywnego obrazu naszych zasobów i kompetencji, nadmiernej ufności w trafność niczym nieuzasadnionych intuicji. Czy nie jest nam wszystkim potrzebna większa otwar­tość na fakty i fikcje o życiu rodzinnym.

Jednoznaczne zdefiniowanie rodziny może stwarzać trudności. Zasadniczo myślenie o rodzinie sprowadza się do określenia jej jako struktury złożonej z pary małżonków i ich biologicznych dzieci pełniących określone funkcje wobec siebie i jednocześnie wobec całości. Każda charakterystyka systemu rodzinnego powinna także podkreślać niepowtarzalność klimatu rodziny i wzajemnych relacji „twarzą w twarz”.

Doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego, z zamiłowania naukowiec i pasjonat języka polskiego. Z zawodu redaktor i korektor. W latach 2010-2014 związana z Wydawnictwem Region. Swoją pracę doktorską poświęca "Dowcipowi językowemu w tekstach polskiego kabaretu z lat 2000-2013". Pracuje w Biurze Prasowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Mediator prowadzący rozmowy w duchu Porozumienia Bez Przemocy (NVC), metody komunikacji Marshalla Rosenberga. Uwielbia egzotyczne herbaty, kawę (koniecznie z mlekiem!) i zagraniczne seriale.

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Książki

Na górę