Nasz profile

Student, absolwent, bezrobotny – przecież nie tak widziałeś swoją ścieżkę zawodową!

Aktualności

Student, absolwent, bezrobotny – przecież nie tak widziałeś swoją ścieżkę zawodową!

Student, absolwent, bezrobotny – przecież nie tak widziałeś swoją ścieżkę zawodową!

Student, absolwent, bezrobotny – przecież nie tak widziałeś swoją ścieżkę zawodową! Potrzeba stabilności, bezpieczeństwa i samorozwoju zaraz po otrzymaniu dyplomu wydaje Ci się być nieosiągalna. To jest rzeczywistość wielu absolwentów, ale jeśli jesteś absolwentem niepełnosprawnym, wejście na rynek pracy jest jak wyprawa na K2.

Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na dobry start, chcesz postawić krok ku samodzielności, zdobyć doświadczenie i znaleźć zatrudnienie – dołącz do projektu „Student, absolwent, specjalista – zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy” realizowanego przez Fundację Sustinae.

 

– Realizowany przez nas projekt „Student, specjalista, absolwent – zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy” ma na celu wprowadzenie na rynek pracy 100 studentów i absolwentów krakowskich i warszawskich uczelni wyższych. – opisuje Monika Cyboran – Trzebińska, prezes Fundacji Sustinae. – Uczestnicy projektu przejdą z nami drogę „od studenta do specjalisty” , korzystając z różnorodnych form wsparcia. Pierwszą najistotniejszą formą wsparcia jest diagnoza sytuacji w kontekście biospołecznym, czyli pełna diagnoza z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi. Kolejno zostanie zaplanowana i zrealizowana indywidualna ścieżka kariery.

Kogo poszukujemy?
Fundacja Sustinae poszukuje gotowych do podjęcia pracy niepełnosprawnych studentów ostatniego roku studiów (I, II stopnia, doktoranckich) lub absolwentów uczelni wyższej, którzy otrzymali dyplom lub uzyskali absolutorium nie wcześniej niż 24 miesiące temu. Projekt skierowany jest do niepracujących osób niepełnosprawnych.

Co możesz zyskać?
– Każda osoba będzie miała możliwość dogłębnej diagnozy swoich predyspozycji – być może ukrytych talentów, oraz wypracowania Indywidualnego Planu Działania z doradcą zawodowym, wsparcia asystenta rynku pracy oraz trenera aktywizacji, a także uczestnictwa w zajęciach warsztatowych przygotowujących do bezpośredniego kontaktu z pracodawcami – zachęca Monika Cyboran – Trzebińska. – Dodatkowo dla uczestników z niepełnosprawnością znaczną i umiarkowaną zaplanowane są szkolenia zawodowe, płatne staże oraz dodatki motywacyjne. Udział w projekcie to szansa dla niepełnosprawnych studentów i absolwentów na uzupełnienie lub podniesienie kwalifikacji, zdobycie doświadczenia zawodowego i opracowanie długoterminowego planu rozwoju drogi zawodowej. Efektem końcowym ma być podjęcie satysfakcjonującego zatrudnienia.

 

Jak wziąć udział w projekcie?
Jeśli chcesz dołączyć do projektu zapraszamy do kontaktu z biurem Fundacji pod numer telefonu: 883 340 209 lub e-mail: absolwent_krakow@fundacjasustinae.org
Projekt „Student, absolwent, specjalista – projektu „Student, absolwent, specjalista – zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy” otrzymał dofinasowanie ze środków PFRON, w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Aktualności

Na górę