Nasz profile

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego. Tu przeszłość spotyka się z przyszłością

Aktualności

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego. Tu przeszłość spotyka się z przyszłością

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego. Tu przeszłość spotyka się z przyszłością

Dyskusja o dziedzictwie, problemach rewitalizacji, postindustrialnych terenów, współczesnym wykorzystaniu archiwaliów i wytworów kultury, wykłady o potencjale dziedzictwa i przyszłości przeszłości znajdują się w programie organizowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie razem z Instytutem Kultury Miejskiej seminarium Dziedzictwo. Tu przeszłość spotyka się z przyszłością. Fokus na kreatywność i innowacje, które odbędzie się 7 czerwca w godz. 15.00–19.00 na PATIO Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6. Wstęp wolny!

Międzynarodowe Centrum Kultury z Krakowa organizuje cykl seminariów z okazji Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. W programie gdańskiego wydarzenia znajduje się rozmowa o współczesnym wykorzystaniu dziedzictwa, w której wezmą udział: dr inż. arch. Marek Z. Barański (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku), Michał Styś (dyrektor zarządzający OPG Property Professionals, koordynator projektu OFF Piotrkowska w Łodzi), Lubomira Trojan (Zamek Cieszyn), wykład dr Joanny Sanetry-Szeligi (Międzynarodowe Centrum Kultury) na temat dziedzictwa kulturowego oraz wykład  prof. Jacka Purchli (Międzynarodowe Centrum Kultury) o przyszłości przeszłości.

– Jedną z najbardziej zaskakujących dziedzin, na którą może wpływać dziedzictwo kulturowe jest kreatywność i innowacja. Dziedzictwo kulturowe, tak materialne jak niematerialne, może być źródłem i bazą niezbędną do zaistnienia kreatywnego myślenia i innowacyjnych rozwiązań. Chodzi między innymi o aspekt techniczny, gdzie dziedzictwo jest rezerwuarem wiedzy, umiejętności i praktyk (przykładem może być rozwój tradycyjnego rzemiosła, korzystającego z nowinek technicznych i technologicznych). Ale dziedzictwo może również stać się inspiracją do tworzenia nowych produktów i usług, czego przykładem jest m.in. etnodizajn, czy rozwiązań z zakresu mediów społecznościowych stworzonych na potrzeby digitalizacji i upowszechniania zbiorów – mówi dr Joanna Sanetra-Szeliga z Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.

Osobnym, dużym tematem jest relacja pomiędzy dziedzictwem kulturowym a przemysłami kreatywnymi, które często na lokalizację swoich siedzib wybierają obiekty dziedzictwa, w tym dziedzictwa poprzemysłowego (zobacz raport z projektu Społeczny wpływ dziedzictwa kulturowego. Case study Off Piotrkowska w Łodzi http://mck.krakow.pl/artykul/spoleczny-wplyw-dziedzictwa-kulturowego-case-study-off-piotrkowska-w-lodzi), stając się tym samym istotnym czynnikiem rewitalizacji danego obszaru.

Te i inne kwestie poruszone zostaną podczas gdańskiego spotkania zatytułowanego Dziedzictwo. Tu przeszłość spotyka się z przyszłością. Fokus na kreatywność i innowacje.

Skrócony program

15.10 – 15.50   O potencjale dziedzictwa – wykład wprowadzający dr Joanny Sanetry-Szeligi

16.00 – 17.30   Dziedzictwo i kreatywność – oksymoron? O dziedzictwie, problemach rewitalizacji, postindustrialnych terenach i współczesnym wykorzystaniu spuścizny przodków rozmawiają dr inż. arch. Marek Z. Barański (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku), Michał Styś (dyrektor zarządzający OPG Property Professionals, koordynator projektu OFF Piotrkowska w Łodzi), Lubomira Trojan (Zamek Cieszyn); prowadzenie: dr Joanna Sanetra-Szeliga

Dyskusja będzie poświęcona relacjom pomiędzy dziedzictwem a kreatywnością i innowacją. Czy te pojęcia są sprzeczne? Czy dziedzictwo ma znaczenie dla naszej kreatywności i innowacyjności? Czy przemysły kreatywne rzeczywiście wybierają historyczne, poprzemysłowe obiekty i obszary na miejsca swojej działalności? Czy mają jakieś znaczenie dla rewitalizacji przestrzeni miejskiej?

18.00 – 19.00   Przyszłość przeszłości – wykład prof. Jacka Purchli

Wykład będzie poświęcony ewolucji znaczenia pojęcia dziedzictwa kulturowego i wielowymiarowej zmianie, która zaszła w podejściu do przeszłości, „pomników historii” i szeroko rozumianej spuścizny dziejowej czy kulturowej. W bogato ilustrowanej zdjęciami prezentacji prof. Purchla przyjrzy się też osiągnięciom współczesnych studiów nad dziedzictwem, czyli heritologii, a także siatce pojęć związanych tematem dziedzictwa kulturowego, które, na przestrzeni ostatnich dekad na dobre oddaliło się od „dziewiętnastowiecznego, statycznego myślenia o zabytku”.

Rok 2018 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. To wyjątkowa okazja, by zaprezentować potencjał i wpływ dziedzictwa kulturowego na życie nas wszystkich, zarówno osób indywidualnych, jak i całych społeczności. Dziedzictwo kulturowe rozumiane znacznie szerzej niż jedynie zabytki, uwzględniające różnorodną (materialną, niematerialną, cyfrową) spuściznę naszych przodków jest jednym z istotniejszych czynników wpływających na dobrostan człowieka, jego poczucie przynależności, bezpieczeństwa, tożsamość. Wpływa na naszą kreatywność i innowacyjność, generuje nowe miejsca pracy, jest elementem marketingu miejsc i ich atrakcyjności.

Koordynator Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego w Polsce, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, organizuje cykl seminariów poświęconych potencjałowi dziedzictwa w kilku miastach w Polsce. Chcemy, aby jak najwięcej osób mogło się przekonać, że dziedzictwo to nie abstrakcyjne pojęcie, które ich nie dotyczy, to nie ciężar dla budżetu publicznego, ale że jest to kluczowy element naszego życia. Kolejne seminaria zostały zaplanowane na 28–29 czerwca w Krakowie i 21 września w Katowicach.

Biogramy gości:

Marek Z. Barański, dr inż. arch., architekt i archeolog oddany wzmacnianiu tożsamości lokalnej oraz ochronie i popularyzacji dziedzictwa kulturowego; dydaktyk na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Architektury i Wzornictwa na Kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych; członek stowarzyszenia Opowiadacze Historii. Jest inicjatorem lub uczestnikiem projektów lokalnych i międzynarodowych o charakterze rewitalizacyjnym lub badawczym. Pracuje na Bliskim Wschodzie – m.in. na stanowiskach UNESCO: Al Zubarah w Katarze oraz Çatalhöyük i Göbekli Tepe w Turcji – odsłaniając, dokumentując i rekonstruując zabytki dawnej architektury tak, aby stawały się one na nowo ważną częścią życia społeczno-kulturowego danego regionu. Jest zaangażowany w prace inwentaryzacyjne, dokumentujące dziedzictwo śródmiejskich, choć zapomnianych obszarów miast historycznych. Realizuje i promuje także działania koncepcyjno-projektowe oraz społeczne na rzecz rewaloryzacji przestrzeni i obiektów kulturowych Dolnego Miasta i Oruni w Gdańsku tak, aby służyły one współczesnym i przyszłym pokoleniom.

Michał M. Styś, z wykształcenia mgr inż. architekt, absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Illinois w Urbana-Champaign, gdzie uzyskał dyplom Executive MBA. Doświadczenie w zarządzaniu projektami, tworzeniu założeń urbanistycznych oraz projektowaniu budynków mieszkaniowych, handlowych, hotelowych i biurowych zdobywał w takich firmach, jak Anthony Reddy Associates, Reddy Architecture & Urbanism Group (Irlandia), Archeus OY Ltd. (Finlandia) czy BC Comm Group (Polska). Od 2006 Dyrektor Zarządzający OPG Property Professionals, gdzie odpowiada za realizację inwestycji, identyfikację i analizę możliwości inwestycyjnych w Polsce oraz zarządzanie aktywami – projektami mixed-use, komercyjnymi i mieszkaniowymi. Kreatywny umysł, który dał początek projektowi OFF Piotrkowska Center w Łodzi.

Lubomira Trojan, antropolog kultury, zastępczyni dyrektorki pierwszego w Polsce regionalnego centrum dizajnu Zamek Cieszyn, ekspert PARP w obszarze wzornictwa. Zajmuje się promocją wzornictwa jako narzędzia zmiany firm, regionów, instytucji samorządowych, łączy projektantów i przedsiębiorców. Specjalizuje się w projektowaniu usług i projektowaniu społecznym, a także w procesach mających na celu łączenie dizajnu z tradycją oraz tworzenie produktów i marki regionalnej. Koordynowała projekt Design Silesia oraz różne procesy projektowania usług i innowacyjnych produktów bazujących na kulturze tradycyjnej ( m.in. Wool Design Carpathians, Malowane dziedzictwo bez granic, Opolski etnodizajn – od tradycji po współczesność).  Prowadzi także warsztaty i zajęcia z zakresu projektowania usług i projektowania włączającego, badania i działania warsztatowe związane z innowacyjnym wykorzystaniem tradycyjnych wzorów kulturowych.

Jacek Purchla, Kierownik Instytutu Dziedzictwa Europejskiego Międzynarodowego Centrum Kultury. W latach 1991-2017 Dyrektor instytucji. Profesor zwyczajny nauk humanistycznych; członek Polskiej Akademii Umiejętności; kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Katedrą Dziedzictwa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią społeczną i historią sztuki XIX i XX wieku, jak również teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego. Autor ponad czterystu prac naukowych, w tym wielu książek. Założyciel i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie (od 1991 r.). Członek wielu organizacji i stowarzyszeń, m.in. Comité international d’histoire de l’art (CIHA), Komitetu Nauk o Sztuce PAN, ekspert Komisji Europejskiej przy projekcie European Heritage Label. W latach 2000-2016 przewodniczył Radzie Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2015 roku Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. W latach 2016-2017 pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. W 2018 roku wybrany na stanowisko wiceprezydenta Europa Nostra.

Joanna Sanetra-Szeliga, doktor ekonomii, jest absolwentką studiów europejskich na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kierowała Punktem Kontaktowym ds. Kultury (2003–2005) i Wydziałem Spraw Europejskich (2005) w Ministerstwie Kultury. Obecnie pracuje jako zastępca kierownika Instytutu Dziedzictwa Europejskiego w Międzynarodowym Centrum Kultury oraz koordynatorka polskiej sieci Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh. Jest również konsultantem w Ośrodku Statystyki Kultury w Urzędzie Statystycznym w Krakowie. Wykładowca akademicki, autorka i redaktorka publikacji na temat polityki kulturalnej UE, Europejskich Stolic Kultury, roli kultury w rozwoju lokalnym oraz dialogu międzykulturowego.

Instytut Kultury Miejskiej 

Instytut Kultury Miejskiej prowadzi działania kulturalne, artystyczne i animacyjne w dzielnicach i nietypowych miejscach Gdańska. Wspiera i sieciuje środowisko kadr kultury: prowadzi badania, szkolenia, warsztaty, wydaje publikacje i dzieli się wiedzą. Współpracuje z instytucjami kultury, NGO, radami dzielnic, grupami nieformalnymi i osobami indywidualnymi. Informacje o projektach i działaniach IKM znajdują się na: www.ikm.gda.pl.

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY w Krakowie

Narodowa instytucja kultury, która prowadzi działalność badawczą, edukacyjną, wydawniczą i wystawienniczą, wypełniając misję dyplomacji publicznej poprzez międzynarodowy dialog w kulturze. Punktem wyjścia do naszych działań i rozważań na temat dziedzictwa jest Europa Środkowa.

Hasłem wywoławczym naszej działalności jest interdyscyplinarność. Działamy na wielu polach, łączymy różne punkty widzenia, korzystamy z dorobku wielu dziedzin, aby w sposób jak najbardziej szeroki i spójny móc dzielić się wiedzą z zakresu dziedzictwa kulturowego w wymiarze uniwersalnym.

Główne wątki tematyczne: teoria i zarządzanie dziedzictwem kulturowym, fenomen pamięci, sztuka i przestrzeń kulturowa Europy Środkowej, dialog międzykulturowy,  miasto jako zwierciadło cywilizacji,    polityka kulturalna i ekonomia kultury.

Więcej na: www.mck.krakow.pl  www.facenbook.com/mckkrakow

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Aktualności

Na górę