Nasz profile

Fundacja En Arche ogłasza konkurs stypendialny dla studentów biologii

Aktualności

Fundacja En Arche ogłasza konkurs stypendialny dla studentów biologii

Fundacja En Arche ogłasza konkurs stypendialny dla studentów biologii

Co jest przedmiotem konkursu?

Fundacja En Arche oferuje stypendium w wysokości 1200 zł miesięcznie, które będzie wypłacane przez dziewięć kolejnych miesięcy rozpoczynając od października 2019 roku do czerwca 2020 roku.

Kto może ubiegać się o stypendium?

Oferta skierowana jest do obecnych studentów III roku studiów licencjackich, którzy planują kontynuować naukę na studiach magisterskich, do studentów pierwszego roku uzupełniających studiów magisterskich oraz do obecnych studentów III i IV roku jednolitych studiów magisterskich na wydziałach biologii. Osoby ubiegające się o stypendium powinny odznaczać się szczególnym zainteresowaniem noedarwinistyczną teorią ewolucji oraz jej krytyką z pozycji teorii inteligentnego projektu.

Jakie są warunki konkursu?

Kandydaci do otrzymania stypendium są zobowiązani: (1) przedstawić esej oraz (2) przejść rozmowę kwalifikacyjną. Na podstawie eseju i rozmowy zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu. Osoby, które otrzymają stypendium będą zobowiązane do (3) złożenia dwóch pisemnych sprawozdań z rozwoju swoich zainteresowań w obrębie tematyki teorii inteligentnego projektu. Uczestnicy programu stypendialnego zostaną zgłoszeni do udziału w Summer Seminar on Intelligent Design organizowanym przez Discovery Institute w Seattle (USA), w lipcu 2020 roku.

Szczegóły konkursu

1. Kandydaci proszeni są o przedstawienie eseju-odpowiedzi na pytanie: „Jakie wyzwania stawia teoria inteligentnego projektu standardowemu modelowi makroewolucji biologicznej (ewolucji neodarwinistycznej)?” Esej powinien uwzględniać amerykańską literaturę dotyczącą teorii IP, wybranych autorów m.in. takich jak S.C. Meyer, M. Behe, M. Denton, W. Dembski, J. Wells. Esej powinien mieścić się pomiędzy 20 a 30 tys. znaków ze spacjami. Pracę należy nadesłać do 10 lipca 2019 roku na adres mailowy
stypendia@enarche.pl

2. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w Warszawie pomiędzy 21 a 30 lipca. Zostaną na nią zaproszeni kandydaci wyłonieni w pierwszym etapie konkursu (na podstawie pracy pisemnej). W wyjątkowych sytuacjach będzie także możliwe przeprowadzenie rozmowy za pośrednictwem Internetu. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 15 sierpnia 2019 01roku.

3. Osoby, które otrzymają stypendium będą zobowiązane do kontynuowania swoich zainteresowań tematyką inteligentnego projektu i złożenia dwóch pisemnych sprawozdań w trakcie trwania programu stypendialnego, pierwszego do 31 grudnia 2019 roku, drugiego do 30 maja 2020 roku.

Informacje dodatkowe:

Tożsamość i dane osobowe zarówno uczestników jak i zwycięzców konkursu nie będą ujawnione publicznie ani przekazywane osobom trzecim, chyba że na prośbę lub za pisemną zgodą uczestnika lub zwycięzcy.

Zwycięzcy konkursu będą mogli ubiegać się ponownie o stypendium w kolejnych latach. Uczestnictwo w programie stypendialnym będzie okazją do nawiązania współpracy z naukowcami polskimi i zagranicznymi rozwijającymi teorię inteligentnego projektu w Europie i USA.

W jaki sposób zgłosić udział w konkursie?

Chęć uczestnictwa w konkursie należy zgłosić na adres mailowy
stypendia(at)enarche.pl wraz z dołączonym esejem do 10 lipca 2019 roku.

 

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Aktualności

Na górę