Nasz profile

Kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów

Aktualności

Kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów

Kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów

Fundacja Sustinae zaprasza studentów i absolwentów małopolskich, mazowieckich i śląskich uczelni wyższych do skorzystania z bezpłatnego programu rozwoju kariery „ Od studenta do specjalisty- kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy”.  Program dedykowany jest osobom posiadającym aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny, poszukującym  zatrudnienia, którzy uzyskali dyplom lub absolutorium w ciągu ostatnich 5 lat oraz osobom obecnie kończącym studia I, II, III stopnia, studia podyplomowe.

Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji uczestnika, wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty treningu pracy, podniesienie kwalifikacji poprzez szkolenia zawodowe lub specjalistyczne i umożliwienie zdobycia  cennego doświadczenia zawodowego. Łączenie w programie weźmie udział 150 osób.

Co oferuje program?

  • diagnozę sytuacji w kontekście biopsychospołecznym, z uwzględnieniem czynników osobowościowych i środowiskowych w wymiarze średnio 6 godzin;
  • grupowe warsztaty treningu pracy w wymiarze 36 godzin;
  • zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery w wymiarze średnio 20 godzin
  • wsparcia asystenta rynku pracy w wymiarze średnio 20 godzin;
  • wsparcia trenera aktywizacji w wymiarze średnio 15 godzin;
  • udziału w szkoleniu zawodowym zmierzającym do podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych w wymiarze średnio 90 godzin;
  • realizacji płatnego stażu zawodowego trwającego 4 miesiące;
  • dodatku motywacyjnego na  pokrycie kosztów: zakwaterowania, zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej, zatrudnienia tłumacza języka migowego, kosztów dojazdu do i z zakładu pracy

Jak się zgłosić?

Rekrutacja do projektu trwa od 1 października 2019 r. w dwutygodniowych rundach, aż do wyczerpania miejsc w projekcie. Do formularza rekrutacyjnego należy przedłożyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne oraz kserokopię dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego tytuł zawodowy lub naukowy uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed dniem przystąpienia do projektu. W przypadku studentów ostatniego roku studiów jest to dokument potwierdzający wydany przez Uczelnię. Zapraszamy do zgłoszeń telefonicznie lub mailowo w celu umówienia spotkania rekrutacyjnego.

Kraków, ul. Szlak 65, tel. +48 883 340 209, e-mail: absolwent_malopolska@fundacjasustinae.org

Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, +48 883 340 212, absolwent_mazowsze@fundacjasustinae.org

Gliwice, ul. Świętojańska 5A/11, tel. +48 735 933 905, absolwent_slask@fundacjasustinae.org.

Projekt „Od studenta do specjalisty – kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu Absolwent.

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Aktualności

Na górę