Nasz profile

Fundusze dla organizacji społecznych czekają

Cała Polska

Fundusze dla organizacji społecznych czekają

Fundusze dla organizacji społecznych czekają

Fundacja im. Stefana Batorego i Fundacja „Stocznia” do 15 kwietnia przyjmują wnioski w konkursie dotacyjnym programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Termin został przedłużony w związku z epidemią koronawirusa w Polsce. O dofinansowanie mogą się starać m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i koła gospodyń wiejskich. Budżet nowego programu dla organizacji społecznych wynosi 30 milionów euro.

„Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy dofinansuje projekty zgłaszane przez organizacje z całej Polski, a w szczególności działania podejmowane przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych” – mówi Sylwia Sobiepan, dyrektorka programu z Fundacji Batorego. – „Zależy nam na wnioskach od grup narażonych na dyskryminację ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, płeć, wiek, orientację seksualną i grupy zagrożone wykluczeniem: osoby z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, osoby starsze, ofiary przemocy” – dodaje Sobiepan.

Zespół programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy podczas cyklu spotkań w całym kraju – od stycznia do marca – przeszkolił ponad 500 osób z organizacji społecznych. Objazdową akcję informacyjną po Polsce przerwała epidemia. Teraz na stronie www.aktywniobywatele.org.pl dostępne są nagrania webinariów, film instruktażowy o wypełnianiu wniosku i prezentacje. Warto też skorzystać z konsultacji telefonicznych z zespołem Programu. Lekturą obowiązkową jest „Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców”, który zawiera wszystkie niezbędne informacje zarówno o obszarach wsparcia, jak i formalnościach.

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Cała Polska

Na górę