Nasz profile

Zdaniem psycholog niska motywacja jest głównym problemem w nauczaniu zdalnym

Studenci

Zdaniem psycholog niska motywacja jest głównym problemem w nauczaniu zdalnym

Zdaniem psycholog niska motywacja jest głównym problemem w nauczaniu zdalnym

Głównym problemem w nauczaniu zdalnym może być niska motywacja do nauki – uważa dr Marta Znajmiecka-Sikora z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Nauczycielom akademickim rekomenduje pracę przy włączonych kamerach, zamianę prac semestralnych na mniejsze projekty o ściśle wyznaczonym terminie złożenia i nagradzanie aktywności studentów podczas zajęć online.

Jej zdaniem nauczenie zdalne jest znaczenie trudniejsze i nie zastąpi klasycznych form edukacji, jednak w pewnych obszarach może być równie efektywne, co stacjonarne.

Psycholog przewiduje, że w nowym roku akademickim studentom zacznie towarzyszyć zjawisko preferencji czasu teraźniejszego, nazywane również impulsywnością. „Podczas nauczania zdalnego studenci każdego dnia będą podejmować decyzje – aktywnie uczestniczyć w zajęciach, czy może z +poziomu łóżka+ zalogować się, wyłączyć kamerkę i podrzemać jeszcze troszeczkę” – tłumaczy.

Aby nie poddawać się chwilowym impulsom, potrzebna jest samokontrola. Jak wyjaśnia psycholog, samokontrola zmusza nas do rezygnacji z mniejszego dobra na rzecz dobra większego. Jest potrzebna w sytuacjach, gdy zrobienie czegoś naraża człowieka na negatywne konsekwencje, ale jednocześnie zapewnia dużą odroczoną gratyfikację.

W kontrolowaniu samego siebie podczas nauki zdalnej pomaga, zdaniem dr Znajmieckiej-Sikory ograniczenie sobie możliwości wyboru i dopływu informacji. Przygotowując się do egzaminu czy pisząc pracę warto wyłączyć telefon i komputer, który może rozpraszać.

Niechcianym zachowaniom zapobiega nałożenie na siebie dodatkowych kosztów niewłaściwego wyboru. Silny efekt motywacyjny wywołują publiczne deklaracje, na przykład złożenia pracy semestralnej w określonym terminie.

Aby chronić się przed impulsywnym działaniem, można użyć mechanizmów opóźniających czas pomiędzy chęcią a fizyczną możliwością wykonania pewnej czynności. Student może na przykład ustawić sobie minutnik na określony czas i nie przerywać ani nie kończyć nauki przed upływem wyznaczonego sobie terminu.

Psycholog radzi też świadome manipulowanie własnymi emocjami.

– Gdy uda nam się wzbudzić pozytywne emocje do wykonywanej czynności – osiągniemy sukces. Pomocne może być również wyobrażenie sobie nieprzyjemnych uczuć jakich będziemy doświadczać, kiedy czegoś nie zrobimy, np. w sytuacji, kiedy nie zaliczymy sesji albo nie dokończymy studiów – tłumaczy dr Znajmiecka-Sikora.

Zamiast karać siebie można zbudować system nagród za wytrwanie przy postanowieniu regularnego uczenia się

Zamiast karać siebie można zbudować system nagród za wytrwanie przy postanowieniu regularnego uczenia się. Psycholog proponuje, aby co miesiąc sprawiać sobie drobny prezent – na przykład za systematyczną naukę języka.

W opinii psycholog z UŁ nauczyciele akademiccy powinni pomóc studentom w trudnym czasie nauki zdalnej. Radzi, aby w procesie edukacji wykorzystać nauczanie synchroniczne, które pozwala na stały kontakt wykładowca-student. Zaleca pracę przy włączonych kamerach, zamianę prac semestralnych na mniejsze projekty o ściśle wyznaczonym terminie złożenia i nagradzanie aktywności studentów podczas zajęć online.

PAP – Nauka w Polsce

Źródło informacji: Nauka w Polsce

Polecamy artykuł o motywacji:

 

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Studenci

Na górę