Nasz profile

Rusza IV edycja konkursu Stena Recycling z nagrodami dla studentów

Rozwój

Rusza IV edycja konkursu Stena Recycling z nagrodami dla studentów

Rusza IV edycja konkursu Stena Recycling z nagrodami dla studentów

65 procent respondentów oczekuje, że producenci będą wykorzystywać w swoich produktach więcej materiałów pochodzących z recyklingu. Wyniki najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie Stena Recycling wskazują, że coraz ważniejsze jest dla nas przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z zanieczyszczeniem i nadmierną eksploatacją środowiska naturalnego.

Stena Recycling po raz czwarty nagrodzi studentów, którzy stworzą projekt związany z ideą GOZ. Rusza nowa edycja konkursu STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Promowanie założeń gospodarki obiegu zamkniętego jest w obecnych czasach bardzo istotne. Wprowadzanie zasad GOZ może mieć bezpośredni, pozytywny wpływ na nasze otoczenie – tak twierdzi 56 procent ankietowanych w badaniu, przeprowadzonym przez SW Research, na zlecenie Stena Recycling. Jako główne korzyści wynikające z realizacji założeń tej idei, respondenci wskazywali lepszy stan środowiska (68 procent), czystsze powietrze (48 procent) i oszczędności finansowe związane z zakupem trwalszych produktów (29 procent). Co piąty ankietowany uważa, że kolejną korzyścią wdrożenia zasad GOZ będzie tworzenie nowych miejsc pracy. 37 procent badanych przyznało, że zapłaci więcej za produkt wykonany z materiałów z recyklingu, a 44 procent ankietowanych kupiłoby produkt droższy, pod warunkiem, że w większym stopniu nadawałby się do przetworzenia.

Rozpowszechnianie skutecznych i sprawdzonych rozwiązań może mieć bardzo istotne znaczenie dla przyszłości naszej planety. Dlatego organizując Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego Stena Recycling, chce nagradzać tych studentów, którzy mają ciekawy pomysł na wprowadzenie w życie lub promocję tej idei.

– Świadomość Polaków w zakresie dbania o środowisko naturalne nieustannie rośnie. Jednak prawdziwa zmiana jest możliwa dopiero wtedy, gdy firmy, także opierając się na założeniach Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, wprowadzą modele biznesowe istotnie zmieniające podejście do naszej planety. Konkurs Stena Recycling motywuje przedsiębiorstwa i młodych ludzi do budowania gospodarki opartej na zasadach maksymalizacji wykorzystania surowców naturalnych i ograniczeniu wytwarzania odpadów – mówi Michał Mikołajczyk, Prokurent z Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol.

Ubiegłoroczna edycja konkursu spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem studentów z całej Polski oraz przedsiębiorstw wszystkich kategorii, od start-upów po znane na całym świecie korporacje.
W III edycji konkursu wzięło udział łącznie 25 podmiotów, natomiast studenci zgłosili 11 projektów. Zwyciężyła Justyna Bronowicka z Uniwersytetu Wrocławskiego, natomiast firmy, których zgłoszenia jury oceniło najlepiej to: Orange Polska S.A., Carrefour Polska Sp. z o.o., ERGO Hestia SA.

– Zachęcamy wszystkich studentów, którym przyszłość naszej planety nie jest obojętna i mają ciekawy pomysł na projekt z zakresu GOZ, do zgłaszania udziału w IV edycji konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. To dobry sposób na rozwijanie swoich zainteresowań, zdobycie cennego doświadczenia i promocję swojego pomysłu oraz macierzystej uczelni – mówi Aleksandra Surdykowska – PR i Marketing Manager Stena Recycling.

Jak zgłosić się do konkursu

Konkurs skierowany jest do firm i studentów. Zgłoszenia przyjmowane są w trzech kategoriach:

  1. dla studentów, którzy zaproponują wdrożenie GOZ przydatne dla biznesu lub akcję społeczną promującą ideę GOZ,
  2. dla przedsiębiorstw, które wdrożyły praktyki GOZ
  3. dla przedsiębiorstw, które wdrożyły działania promujące GOZ.

Zgłoszenia można przesyłać do 14 lutego 2021 r. przez formularz znajdujący się na stronie: www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award

Partnerami konkursu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Organizacja Odzysku Opakowań Rekopol, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza oraz Kampania 17. Celów.

Zwycięzców poznamy wiosną 2021 roku.

Zwycięzcy w kategorii studenckiej otrzymają laptopy oraz grant w wysokości do 10 000 zł na realizację projektu edukacyjnego z obszaru GOZ. Nagrodą dla przedsiębiorstw jest możliwość wybrania z oferty Stena Recycling usługi środowiskowej lub szkoleniowej m.in. audytu środowiskowego, planu koedukacji, szkolenia środowiskowego czy dotyczącego transportu odpadów niebezpiecznych. Przedsiębiorstwa i studenci oraz ich uczelnie zostaną także wyróżnieni certyfikatem dobrych praktyk.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie: www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award

 Czym jest GOZ

Gospodarka Obiegu Zamkniętego polega na racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu zasobów oraz minimalizowaniu negatywnego wpływu wytwarzanych produktów na środowisko. GOZ jest przeciwieństwem gospodarki linearnej, w której cykl życia produktu ogranicza się do produkcji, użycia i wyrzucenia. Model cyrkularny jest jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej. Jednym z założeń jest m.in. osiągnięcie do 2030 roku poziomu 70% w odniesieniu do recyklingu odpadów opakowaniowych, 60% – odpadów komunalnych, 55% – plastiku, 60% – aluminium, 80% – metali żelaznych.

O konkursie

Konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego organizowany jest od 2017 roku. To pierwszy w Polsce konkurs skierowany do przedsiębiorstw i środowiska akademickiego pozwalający na wymianę pomysłów i doświadczeń w obszarze GOZ. W poprzedniej edycji tytuł Lidera GOZ w kategorii przedsiębiorstw zdobyły: Orange Polska S.A. za projekt „Odnowa urządzeń multimedialnych przez Orange Polska”, Carrefour Polska Sp. z o.o. za projekt „Zakupy do własnych opakowań klientów” i ERGO Hestia SA. Natomiast wyróżnienia przyznano: Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o.o. za projekt „Obieg zamknięty a czekolada” oraz Nowy Styl Sp. z o.o. za projekt „Usługi na plus (gospodarka cyrkularna)”. W kategorii studenckiej główną nagrodę przyznano Justynie Bronowickiej z Uniwersytetu Wrocławskiego za projekt „Sklep samozaopatrujący”, wyróżnienia otrzymały Magdalena Kierzek, Paulina Wielec i Amanda Nowaczyk z Politechniki Łódzkiej za projekt „Aplikacja do rozpoznawania rodzaju odpadu”.

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Rozwój

Na górę