Nasz profile

Cała emigracja naukowa w zasięgu kliknięcia

Rozwój

Cała emigracja naukowa w zasięgu kliknięcia

Cała emigracja naukowa w zasięgu kliknięcia

Mieszkają najczęściej w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych i napędzają rozwój nauki na świecie. Polscy naukowcy, niezależnie od miejsca zamieszkania, to nasze narodowe dobro, a teraz jest szansa, by wykorzystać ich potencjał. Pomoże w tym Polonium Network (https://www.poloniumnetwork.org) – platforma społecznościowa, która ułatwi ludziom nauki bycie w stałym kontakcie.

Dane GUS wskazują, że pod koniec 2018 roku poza Polską mieszkało 2,5 mln naszych obywateli. Spora grupa to osoby z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, tysiące z nich to uznani  naukowcy.

− Wyjazd naszych naukowców za granicę najczęściej postrzegany jest jako strata – mówi dr Katarzyna Makowska, prezes zarządu Fundacji Polonium. − W praktyce jest to dobra okazja do nabywania doświadczenia i kontynuowania kształcenia w międzynarodowym środowisku. W Fundacji Polonium uważamy, że zapewnienie połączenia z polskimi firmami i naukowcami, ułatwiającego wymianę pomysłów i doświadczeń, przyniesie wszystkim wiele korzyści.

Polonia naukowców gotowa do współpracy

Polskich naukowców na obczyźnie łączy wspólny mianownik – poczucie więzi z Polską. Tak wynika z raportu Fundacji Polonium z 2018 roku pt. „Polska diaspora naukowa jako źródła kapitału społecznego”.

Wielu z nich kontynuuje swoją karierę poza granicami ojczyzny, ale odczuwa potrzebę bycia „na bieżąco” i wciąż interesuje się grantami naukowymi, ogłoszeniami o pracę dla specjalistów czy prowadzonymi badaniami naukowymi na terenie Polski.

− W pracy naukowej nie ma jasno wyznaczonych dróg, dlatego to, co teraz może nam się wydawać ciekawą znajomością, w przyszłości może się przekształcić w fascynującą współpracę – mówi dr Dominika Czerniawska z Uniwersytetu Warszawskiego, współautorka raportu. − Raport przygotowany przez Fundację Polonium pokazuje, że ponad 60 proc. naukowców pracujących za granicą jest zainteresowanych nawiązaniem współpracy z środowiskiem naukowym w kraju. Jest to sytuacja bardzo korzystna dla obu stron. W takim współdziałaniu istotne są dwa elementy – wiedza na temat zainteresowań naukowych i możliwość szybkiego dotarcia do osób, które chciałyby z nami współpracować – podkreśla dr Czerniawska.

Polscy naukowcy na celowniku biznesu

Fundacja Polonium chce skupić wykwalifikowanych absolwentów, doktorantów i profesorów na wspólnej sieciowej platformie. Celem Polonium Network jest zbudowanie szerokiej sieci kontaktów w środowisku naukowym poprzez wykorzystywanie potencjału wiedzy, doświadczenia oraz inicjowania współpracy z polskimi naukowcami z całego świata.

− Skupienie w jednym miejscu tylu specjalistów to szansa na współpracę z biznesem i przedsiębiorcami – mówi dr Katarzyna Makowska. − Globalny charakter Polonium Network pozwala także, by polskie firmy, m.in. z branży biotechnologicznej, mogły pozyskać nowych współpracowników, by osoby zainteresowane nauką i karierą w Polsce mogły w kompleksowy sposób zdobyć wiedzę o takich możliwościach.

Budowanie sieci powiązań między naukowcami to szansa na efektywną międzynarodową współpracę. Dlatego kontaktem z polskimi naukowcami pracującymi poza Polską zainteresowana jest też polska branża B+R.

− Nauka i przemysł coraz bardziej rozumieją potrzeby rozwoju, który przejawia się w budowaniu kompetentnych zespołów otwartych na zdobywanie wiedzy, jej praktyczne wykorzystanie i przekazywanie innym twierdzi − mówi Karolina Jarosińska, założycielka i dyrektor zarządzająca EXECMind. − Trend związany z przyciąganiem polskich talentów naukowych do kraju niezmiennie utrzymuje się od kilku lat i jest związany głównie z potrzebą rozwoju polskiego przemysłu, technologii i nauki – twierdzi Jarosińska.

Wtóruje jej dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), organizacji, która koordynuje i realizuje programy wymiany naukowców między Polską i innymi krajami.

− Wsparcie polskiej społeczności naukowej to przedsięwzięcie, które powinno być popierane ze wszystkich możliwych stron. Budowanie sieci powiązań pomiędzy naukowcami, ośrodkami naukowymi i firmami to klucz w usprawnieniu funkcjonowania świata naukowego. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej z całych sił będzie wspierać budowę Polonium Network – podkreśla Żebrowska.

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Rozwój

Na górę