Nasz profile

Wolontariuszem może zostać każdy student

Pod Prąd

Wolontariuszem może zostać każdy student

Wolontariuszem może zostać każdy student

Od początku grudnia studenci i doktoranci Politechniki Gdańskiej mogą włączyć się w działania nowo utworzonego Centrum Wolontariatu PG. Władze uczelni powołały centrum w oparciu o porozumienie zawarte z Regionalnym Centrum Wolontariatu, a jednocześnie podpisały też z władzami miasta deklarację o współpracy na rzecz rozwoju wolontariatu w Gdańsku.

W trudnym czasie pandemii, z którą zmaga się całe polskie społeczeństwo, wszelkie inicjatywy pomocowe są szczególnie ważne i potrzebne. Z tego założenia wyszły również władze Politechniki Gdańskiej, powołując Centrum Wolontariatu PG, które rozpoczęło działalność 5 grudnia – w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

– Wolontariat jest wspaniałą okazją do zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Najważniejsza jest chęć działania, współpracy i niesienia pomocy, a także odpowiedzialność i konsekwencja w realizacji zadań. Zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów, bez względu na kierunek i rok studiów.

– Bardzo się cieszę, że w tym trudnym czasie Politechnika Gdańska wyszła z inicjatywą utworzenia uczelnianego Centrum Wolontariatu – dodaje Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Jestem przekonana, że studenci i studentki PG dołączą licznie do proponowanych przez centrum inicjatyw i będą nieść pomoc potrzebującym.

Możesz zgłosić swoją chęć zastania wolontariuszem poprzez stronę:

https://pg.edu.pl/centrum-wolontariatu/zostan-wolontariuszem

Edukacyjnie, akcyjnie oraz wielokulturowo

W ramach Centrum Wolontariatu PG studenci i doktoranci będą mogli zaangażować się w akcje pomocowe inicjowane zarówno przez uczelnię, jak i przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

– Przykładowo, w ramach wsparcia walki z pandemią, studenci i doktoranci będą mogli dołączyć do prowadzonej przez miasto akcji #GdańskPomaga – tłumaczy Katarzyna Dzięcielewska, pełnomocniczka rektora PG ds. utworzenia i funkcjonowania Centrum Wolontariatu PG. – Jest to inicjatywa mająca na celu niesienie pomocy osobom, którym trwająca pandemia utrudnia codzienne funkcjonowanie, np. osobom starszym, uczniom oraz służbie zdrowia i obsłudze szpitali.

Ponadto, w ramach CWPG utworzono kolejne obszary pomocowe:

  • Wolontariat edukacyjny – polega przede wszystkim na regularnych korepetycjach i zajęciach prowadzonych przez studentów-wolontariuszy dla uczniów gdańskich szkół, mających trudności w nauce, lub przygotowujących się do egzaminów maturalnych,
  • Wolontariat akcyjny – skierowany do osób, które chciałyby pomagać przy organizacji festiwali, koncertów, kwest i innych wydarzeń kulturalnych, społecznych, naukowych lub sportowych,
  • Wolontariat wielokulturowy – w ramach którego organizowane będą cyklicznie warsztaty integracyjne dla polskich i zagranicznych studentów PG, a studenci-wolontariusze pomogą swoim zagranicznym kolegom i koleżankom poznać jak najlepiej Gdańsk i Politechnikę Gdańską (możliwy będzie tu również wolontariat zagraniczny).

– Każdy z tych obszarów odpowiada rzeczywistym zainteresowaniom i możliwościom studentów PG – mówi Jakub Brzoska, przewodniczący Samorządu Studentów PG, którego członkowie mają wspierać działalność nowo utworzonego centrum. – Nasi studenci chętnie angażują się zarówno w inicjatywy edukacyjne, jak również rozrywkowe i kulturalne oraz te, które pomagają naszym zagranicznym kolegom i koleżankom poczuć się w Gdańsku jak w domu. Zachęcamy wszystkich do zgłaszania aplikacji, w tych ciężkich czasach powinniśmy szczególnie pokazać siłę młodego pokolenia – dodaje.

Studenci i doktoranci będą mogli dołączać do CWPG i włączać się do poszczególnych akcji pomocowych poprzez formularz umieszczony na stronie pg.edu.pl/centrum-wolontariatu. Ponadto, osoby zainteresowane dołączeniem w przyszłości (uczelnia planuje rozszerzyć działalność centrum o wolontariat pracowniczy) mogą zapisać się do newslettera, dzięki któremu będą otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnie prowadzonych działaniach.

Deklaracja o współpracy PG z władzami Gdańska

Podpisanie umowy przez PG z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku zostało równolegle poszerzone o deklarację o współpracy w tym zakresie Politechniki z władzami miasta. W treści deklaracji, którą podpisała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, czytamy, że obydwie strony zapowiadają ścisłą współpracę na rzecz rozwoju wolontariatu w Gdańsku.

Partnerstwo miasta i uczelni przejawiać się będzie m.in. poprzez wspólne angażowanie jak największej liczby młodych osób do aktywnego pomagania w ramach wolontariatu, organizację wspólnych akcji i wydarzeń o charakterze społecznym, podejmowanie działań skoncentrowanych na wspólnej pomocy w przeciwdziałaniu skutkom pandemii, a także stałą wymianę dobrych praktyk i informacji dotyczących działań związanych z wolontariatem.

Oficjalna strona Centrum Wolontariatu PG: pg.edu.pl/centrum-wolontariatu

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Pod Prąd

Na górę