IAKOŚ po raz trzeci!

IAKOŚ po raz trzeci!

logos2018

W Gdańsku w dniach 13-15 kwietnia 2018 roku odbędzie się III Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska. Po raz kolejny organizują ją studenci Politechniki Gdańskiej z trzech wydziałów (Chemicznego, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Inżynierii Lądowej i Środowiska) pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska i Rektora Politechniki Gdańskiej.
Przy prezentowaniu wystąpień ustnych i posterów studenci z całego kraju będą dyskutować nad możliwościami wykorzystania osiągnięć swoich dziedzin w ochronie środowiska. Wydarzenie to pozwoli uczestnikom dowiedzieć się więcej o nowoczesnych rozwiązaniach, uzyskać opinie na temat swoich badań i nawiązać cenne kontakty międzyuczelniane.
Więcej informacji na facebook’u: @konferencjaiakos lub na stronie: https://pg.edu.pl/iakos/

Moje konto