Wyzwania Zarządzania Jakością

Serdecznie zapraszamy na XV Sesję Naukową z cyklu „Wyzwania Zarządzania Jakością”, która jest cyklicznym projektem, skierowanym do pasjonatów i entuzjastów jakości.

WZJ logo
Konferencja odbędzie się w dniach 25 i 27 kwietnia 2018 roku na terenie kampusu UEK. Współorganizatorem tegorocznej Sesji Naukowej jest Polskie Towarzystwo Towaroznawcze.
Konferencja, organizowaną przez Koło Naukowe Zarządzania Jakością działające przy Katedrze Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, obok wartościowych sesji referatowych stanowi forum dyskusyjne pomiędzy studentami i pracownikami naukowymi oraz przedstawicielami świata biznesu i przemysłu. Dzięki udziałowi w tym projekcie uczestnicy mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy teoretycznej oraz poznania praktycznego podejścia wybitnych specjalistów do zagadnień związanych z dziedziną zarządzania jakością.

Tematyka tegorocznej sesji obejmuje:
 Zarządzanie jakością (np. ISO 9001);
 Zarządzanie środowiskowe (np. ISO 14001);
 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (np. ISO 27001);
 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (np. OHSAS 18001, PN-N-18001);
 Zarządzanie bezpieczeństwem żywności (np. GMP/GHP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC);
 Branżowe systemy zarządzania (np. ISO/TS 16949);
 Jakość w działalności laboratoriów badawczych i wzorcujących (np. ISO 17025);
 Systemy zarządzania: wdrażanie, doskonalenie i integracja;
 Skuteczność i efektywność zarządzania systemowego;
 Audit;
 Normalizacja, akredytacja, certyfikacja;
 Koncepcje (np. Total Quality Management, Six Sigma, Lean Manufacturing) i narzędzia zarządzania jakością
 Zarządzanie personelem w kontekście zarządzania jakością;
 Zarządzanie projektami w aspekcie jakości;
 Ekonomiczne aspekty jakości;
 Jakość w cyklu życia wyrobu.
Konferencja WZJ 2018 to nie tylko możliwość poszerzenia swojej wiedzy w ramach zagadnień dotyczących jakości i przedyskutowania ich z autorami prezentacji, ale również wspaniała okazja do poznania interesujących ludzi ze świata nauki i biznesu.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej WZJ:
https://kamjobak.wixsite.com/wzj2018

Moje konto