Nasz profile

Koszty najmu studenckiego w Polsce. W jakich miastach jest najdrożej?

Cała Polska

Koszty najmu studenckiego w Polsce. W jakich miastach jest najdrożej?

Koszty najmu studenckiego w Polsce. W jakich miastach jest najdrożej?

Studenci płacą za wynajem mieszkania od 751 do 1000 zł miesięcznie. Najdrożej jest w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu, Krakowie i Łodzi. Natomiast najtaniej w Białymstoku, Bydgoszczy, Gliwicach, Opolu i Zielonej Górze.

Połowa ankietowanych w tym roku coś wynajęła

Według raportu „Studenci na rynku nieruchomości” aż 52% ankietowanych studentów zdecydowało się na wynajem nieruchomości w roku akademickim 2022/23. Najczęściej ponoszone koszty najmu mieściły się w przedziale od 751 do 1000 zł – taką kwotę uiszczało 27% wszystkich studentów. Drugą najliczniejszą grupą (23%) byli studenci, którzy za najem płacili od 501 do 750 zł.

Stacjonarni taniej

Analiza kosztów najmu wskazała również na istotne różnice pomiędzy studentami stacjonarnymi a niestacjonarnymi. Studenci stacjonarni częściej decydowali się na tańsze nieruchomości, przy czym najczęściej występujący przedział (28% ankietowanych) wynosił od 751 do 1000 zł oraz od 501 do 750 zł (1/4 ankietowanych).

Z kolei niemal 1/3 studentów niestacjonarnych płaciła kwotę powyżej 1500 zł. Drugą odpowiedzią często wskazywaną przez studentów zaocznych był koszt w przedziale od 751 do 1 000 zł – tak wskazało 24% pytanych.

Raport (Centrum AMRON) objął 39 polskich miast i bazował na danych pozyskanych od 2,2 tys. studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia, uczących się zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych.

Badano również ceny najmu mieszkań/domów i pokoi w 19 największych miastach w Polsce.

Miastem, które wypadło najdrożej w tym zestawieniu jest Warszawa – 80% ankietowanych studentów płaciło za najem więcej niż 1000 zł. Na kolejnych miejscach uplasowały się odpowiednio Wrocław, Trójmiasto, Łódź i Kraków. Zaobserwowano również dość wysokie ceny najmu w Koszalinie.

Zaobserwowano również dość wysokie ceny najmu w Koszalinie!

Ponad połowa ankietowanych mieszkających w tym mieście płaciła za najem więcej niż 1 000 zł, a więc podobnie jak w Katowicach.

W podanym zestawieniu najtańszymi miastami, gdzie koszty najmu nie przekraczały 1000 zł, okazały się Białystok, Bydgoszcz, Gliwice, Opole i Zielona Góra.

Ponad 35% studentów odpowiedziało, że w roku akademickim 2022/23 koszty najmu wzrosły od 5 do 10%, a dla 27% wzrost wyniósł od 10% do 15%. Z kolei 16% badanych wskazało, że koszty najmu wzrosły powyżej 15%.

Średni miesięczny koszt utrzymania studenta wynosi 3867,06 zł

Z danych Warszawskiego Instytutu Bankowości i Związku Banków Polskich, przedstawionych w raporcie „Portfel Studenta 2023”, wynika, że średni miesięczny koszt utrzymania studenta wynosi 3867,06 zł. Największym wydatkiem pozostaje tutaj wynajem lokalu mieszkalnego.

Kolejno w rankingu kosztów znajdują się żywność (601,25 zł) oraz czesne (600 zł). Porównując wyniki z poprzednich lat, zauważamy, że uśrednione wydatki studenta wzrosły o ponad 100% w ciągu ostatnich pięciu lat – w 2018 roku wynosiły one bowiem 1904,49 zł.

Wydatki studenta wzrosły o ponad 100% w ciągu ostatnich pięciu lat

Pełna wersja raportu „Student na rynku nieruchomości” dostępna jest na stronie Centrum AMRON.

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Cała Polska

Na górę