Nasz profile

Rusza nabór do 3. edycji Joseph Conrad Fellowship!

Studenci

Rusza nabór do 3. edycji Joseph Conrad Fellowship!

Rusza nabór do 3. edycji Joseph Conrad Fellowship!

Powraca z programem stypendialnym dla młodych humanistów. Na uczestników czeka wsparcie finansowe, cykl spotkań, wyjazd na szkołę letnią oraz możliwość publikacji w punktowanym wydawnictwie. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 października.

Do udziału w 3. edycji JCF zapraszamy wszystkich młodych humanistów – studentów, doktorantów oraz młodych doktorów (do 35 r.ż.).

Temat roku akademickiego 2023/2024 brzmi: WIEK XX. NOWE DYSKURSY SPRAWIEDLIWOŚCI.

Wszyscy jej oczekują, każdy jej pragnie – sprawiedliwość to złote runo modernitas, po które wyprawiały kolejne pokolenia twórców, myślicieli, działaczy politycznych i ideologów, ale też: zwykłych obywateli, pracowników, mieszkańców miast i wsi. Sprawiedliwość wynoszono na sztandary, w jej imię maszerowano ulicami i wstępowano na barykady. Upatrywano w niej nieodzowny element procesu demokratyzacji i modernizacji.

Zarazem jednak, o czym przekonują dzieje XX-wiecznych totalitaryzmów, sprawiedliwość opacznie zinterpretowana może stać się orężem: uzasadnieniem dla praktyk przemocy, zbrodniczym fantazmatem. Co jednak istotne, odpowiedzią na agresję i wojnę są również idee sprawiedliwości: sąd, trybunał, reparacje. Sprawiedliwość jest więc hasłem wieku – genealogią i teleologią nowoczesności. Jej mitem i utopią. Kręgiem, z którego nie ma ucieczki.

W pojęciu sprawiedliwości upatrujemy klucz do zrozumienia procesów modernizacyjnych – jawnych i ukrytych przemian świadomości nowoczesnej. Stawiamy pytania: w jaką odyseję zapuściła się cywilizacja europejska i cała ludzkość, podążająca za tym wielkim nowoczesnym marzeniem o likwidacji zła, krzywdy, niedostatku? Jaką formę – intelektualną, ideową, literacką, artystyczną, kulturową, społeczną i polityczną – przyjmuje w dobie modernitas pojęcie sprawiedliwości? Czym jest duch i ciało sprawiedliwości, jej teoria i praktyka? Czy usilne dążenie sprawiedliwości było – rozszerzoną na całe społeczeństwa – pracą żałoby po ekstremizmach XX wieku?

Głównym zadaniem będzie poszukiwanie nowych języków, w których można sprawiedliwość pomyśleć. Odnaleźć pojęcia i kategorie, zjawiska i przypadki, dzięki którym możliwe będzie odnowienie znaczeń oraz regeneracja dyskursu o sprawiedliwości. Innymi słowy sprawdzenie, czy idea sprawiedliwości znajduje się na śmietniku historii, czy też wciąż nadaje kierunek dziejom i definiuje kształt zbiorowej wyobraźni.

Joseph Conrad Fellowship to kompleksowy program stypendialny, który obejmuje kilka elementów:
– realizację własnego projektu naukowego;• comiesięczne wsparcie finansowe w wysokości 1200 zł brutto,
– cykl wykładów i seminariów z udziałem najważniejszych polskich przedstawicieli świata nauki i kultury,
– szkołę letnią, w czasie której uczestnicy będą pracowali nad swoimi projektami w grupach warsztatowych, prowadzonych przez akademickich tutorów,
– recenzowaną publikację tekstu przygotowanego w czasie trwania programu w wydawnictwie naukowym Instytutu De Republica.

Stawiamy na różnorodność, na poszukiwanie nowych języków w humanistyce. Oprócz indywidualnej pracy nad własnymi projektami, koncentrujemy się na pracy grupowej, na możliwości wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości – więzi, które będą podstawą do tworzenia nowych perspektyw akademickiego rozwoju.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM programu, zaś zdecydowanych do wypełnienia oraz przesłania FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do 31 października.

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Studenci

Na górę