Nasz profile

Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej

Studenci

Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej

Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej

W Ośrodku Przetwarzania Informacji (OPI) otworzono Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej. Nowe centrum ma przede wszystkim wspierać integrację zespołów badawczych, a tym samym wzmacniać rozwój opieki zdrowotnej w Polsce za pomocą innowacyjnych technologii cyfrowych.

Będzie ono łączyć środowisko naukowe i medyczne oraz przyczyniać się do transformacji cyfrowej w kraju. Eksperci centrum wraz z partnerami będą rozwijać medycynę cyfrową i wykorzystywać potencjał sztucznej inteligencji w sektorze medycznym.

– Naszym celem jest integracja środowiska naukowego i medycznego, aby wspólnie rozwijać medycynę cyfrową i wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w sektorze medycznym – mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji. – Chcemy wspierać zespoły badawcze, a mamy do tego odpowiednie narzędzia. OPI posiada wiedzę na temat praktycznie każdego polskiego naukowca, jego projektów oraz aparatury badawczej. Nasz zespół ekspertów posiada również szerokie doświadczenie z zakresu zastosowania sztucznej inteligencji w medycynie – z sukcesem realizujemy własne projekty badawcze i współpracujemy z wiodącymi placówkami medycznymi.

Wsparcie dla środowiska naukowego i medycznego

Znaczący postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji otworzył nowe perspektywy dla medycyny.

W obliczu niedoboru personelu medycznego coraz większe nadzieje pokładane są w wykorzystaniu tych innowacji do poprawy standardu opieki zdrowotnej. Konieczne jest jednak kompleksowe wsparcie dla zespołów badawczych zajmujących się daną tematyką.

Nowe centrum uzupełni istniejącą lukę – stawia ono na integrację zespołów badawczych i dostarczenie im kompleksowego wsparcia. Ma ono ułatwiać formowanie konsorcjów, interdyscyplinarnych zespołów badawczych i inicjować współpracę na wielu poziomach.

Twórcy centrum chcą wspomagać interdyscyplinarne inicjatywy badawcze, które usprawnią wdrażanie innowacji zdrowotnych. W nowej jednostce będą realizowane programy badawcze, które skupiają się na weryfikacji nowych technologii i procedur. Kluczowe obszary działania obejmują wspomaganie diagnostyki, medycynę spersonalizowaną, standaryzację procedur diagnostycznych, raportowanie strukturalne oraz rozwój głębokich modeli językowych.

Partnerstwo dla Innowacji Technologicznych w Ochronie Zdrowia

– Misja Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej to wsparcie polskich zespołów badawczych, a jego wizja związana jest z pracą nad transformacją cyfrową w Polsce i poprawą opieki zdrowotnej dla wszystkich mieszkańców kraju. Właśnie stąd zrodziła się idea powstania naszego centrum – mówi dr inż. Piotr Sobecki, kierownik Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej.

– Warto podkreślić, że w centrum stawiamy na współpracę polskich zespołów badawczych, dlatego zachęcamy wszystkich naukowców zajmujących się daną dziedziną do dołączenia do Partnerstwa dla Innowacji Technologicznych w Ochronie Zdrowia. Przyłączając się do tej inicjatywy, zespoły badawcze otrzymają wsparcie na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem interdyscyplinarnej współpracy. Zyskają również okazję do rozszerzenia sieci kontaktów poprzez budowanie relacji z kluczowymi instytucjami i przedsiębiorstwami technologicznymi. Ponadto, otrzymają możliwość uczestniczenia w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach, co wspiera rozwój zawodowy w sferze medycyny cyfrowej i sztucznej inteligencji – dodaje kierownik centrum.

Podsumowując, zaangażowanie Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej w budowanie mocnych partnerstw przyniesie wiele korzyści dla całego systemu. Zespoły badawcze zyskają dostęp do aktualnej wiedzy, szkoleń i doradztwa. Łatwiej będą mogli tworzyć konsorcja, partnerstwa badawcze i ubiegać się o fundusze.

Dodatkowo szkolenie ekspertów będzie miało trwały wpływ na stymulowanie innowacji w medycynie, co przełoży się na jakość opieki zdrowotnej dostępnej dla wszystkich.

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Studenci

Na górę