Nasz profile

Patent na patent – jak opatentować wynalazek?

Rozwój

Patent na patent – jak opatentować wynalazek?

Patent na patent – jak opatentować wynalazek?

Wynalazek to niecodzienna sprawa, ale czasem warto wiedzieć, co w tej kwestii ma do powiedzenia prawo. Nawet jeśli nie planujemy wielkiego odkrycia, informacje te mogą przydać się, żeby na przykład nie naruszyć innego patentu, chociażby przypadkiem.

Najprościej, patent to prawo chroniące wynalazek przed używaniem go bez uprawnień uzyskanych od twórcy. Będziemy mieć pewność, że nikt nieproszony nie skorzysta z naszego odkrycia bez naszej zgody, przy tym udzielając licencji możemy zarobić kilka groszy. Żeby to jednak mogło nastąpić, konieczne jest zarejestrowanie patentu w Urzędzie Patentowym (UP).

Proces

Zgłoszenie musi zawierać wniosek o udzielenie patentu wraz z opisem wynalazku i zastrzeżeniem patentowym, a także rysunki, jeśli są konieczne. Tajemniczo brzmiące zastrzeżenie patentowe oznacza zakres ochrony, jaki chcielibyśmy uzyskać na wynalazek. Zatem wszystko, co nie zostanie zgłoszone w zastrzeżeniu patentowym, nie będzie również chronione patentem. W razie jakichkolwiek braków formalnych możemy jednak liczyć, że Urząd wezwie nas do ich uzupełnienia i wyjaśni, jakie kroki musimy podjąć, aby prawidłowo zakończyć całą procedurę. Przez cały okres rozpatrywania wniosku w UP, możemy także nasze zgłoszenie poprawiać i uzupełniać. Fakt zgłoszenia wynalazku, ogłasza się publicznie. Od tego momentu osoby trzecie mają wgląd w jego opis i mogą do czasu wydania decyzji zgłaszać swoje uwagi, jeżeli ich zdaniem udzielenie patentu jest niemożliwe.

Decyzja

Po rozpatrzeniu wniosku, UP wydaje decyzję. Jeżeli zostały spełnione wszystkie warunki przewidziane prawem, patent zostaje udzielony, pod warunkiem wniesienia opłaty za pierwszy okres ochronny. Następnie wpisywany jest do rejestru patentowego, który jest jawny i każdy może mieć w niego wgląd. Natomiast jeżeli Urząd uzna, że wynalazek nie spełnia ustawowych wymogów do uzyskania patentu, wydaje decyzję odmowną. Wcześniej jednak wezwie nas do zajęcia stanowiska w kwestii przeszkód do udzielenia patentu i dopiero wtedy podejmie ostateczne rozstrzygnięcie. Tak w skrócie wygląda procedura rejestracji.

Korzyści

Po co właściwie nam ten patent? Otóż, uprawnia on twórcę do wyłącznego korzystania z wynalazku. To znaczy: aby ktoś inny mógł posługiwać się naszym odkryciem, najpierw musi uzyskać na to naszą zgodę, najczęściej w postaci licencji, za co należne nam będzie wynagrodzenie. Poza tym patent jest prawem zbywalnym i może stanowić przez to prawo majątkowe poprawiające naszą zdolność kredytową albo mogące być przedmiotem zastawu. Natomiast w sytuacji nieuprawnionego korzystania przez osobę trzecią z naszego dzieła, możemy dochodzić na drodze negocjacji, jak również przed sądem, stosownego odszkodowania. Warto zatem na swoim wynalazku, jeżeli jest np. rozpowszechniany w obrocie gospodarczym, umieścić informację, iż podlega on ochronie.

Korzystnie

Bez dwóch zdań, warto mieć patent na swój wynalazek. Trochę pracy papierkowej, ale potem same korzyści. Poza tym zawsze przyda się wiedza o tym, jak możemy korzystać z wynalazków już zarejestrowanych. Więcej szczegółowych informacji na temat patentu uzyskać można na stronie internetowej Urzędu Patentowego www.uprp.pl/polski.

Laura Goncerz

Dodatkowe informacje:

Jak opatentować pomysł:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-opatentowac-pomysl-7226089.html

Czy można opatentować pomysł na aplikację?

https://prawoitechnologia.pl/aktualnosci/oprogramowanie/czy-mozna-chronic-pomysl-na-aplikacje.html

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Rozwój

Na górę