Nasz profile

Rusza Polska Moc Biznesu kongres ESG

Patronaty

Rusza Polska Moc Biznesu kongres ESG

Rusza Polska Moc Biznesu kongres ESG

Od trzeciego do piątego listopada odbędzie się Kongres ESG – Polska Moc Biznesu. To warszawska inicjatywa, której dotąd w polskiej przestrzeni publicznej nie było. Na Kongresie dyskutowane będą tematy społeczne, gospodarcze, ekologiczne, dotyczące zarządzania biznesem oraz zdrowia publicznego ujęte w kontekstach trendów światowych, polityki Unii Europejskiej oraz Polskiego Ładu.

Misją Polskiej Mocy Biznesu jest stworzenie bilansu osiągnięć i wyzwań w poszczególnych obszarach i wypracowanie korzyści wynikających ze współpracy na linii biznes – społeczeństwo. Na Kongresie  spotkają się przedstawiciele środowiska biznesu, instytucji naukowych, samorządowych, pozarządowych oraz administracji centralnej.

– W perspektywie wyzwań rzeczywistości gospodarczej po pandemii za priorytet uznajemy wypracowanie rozwiązań, które pogodzą odpowiedzialność biznesu wobec społeczeństwa i środowiska z rozwojem gospodarczym w sposób racjonalny i zrównoważony. Wierzymy, że Kongres ESG – Polska Moc Biznesu na stałe wpisze się w krajobraz polskiej debaty publicznej, a zainicjowane podczas wydarzenia rozmowy o społecznej odpowiedzialności biznesu, dadzą impuls do pozytywnych zmian mówi Artur Beck, organizator i producent Kongresu ESG – Uważamy, że dialog i współpraca są dziś tym fundamentem, na którym mamy szansę zbudować przyjazną i dbającą o swoich mieszkańców Polskę. Sukces jest możliwy dzięki zaangażowaniu i wypracowaniu wspólnego planu społecznych działań. Pokażmy naszą jedność i siłę. Łączy nas bowiem wspólny cel – troska o Polskę, jej mieszkańców i społeczny rozwój kraju.

Ekologia, Społeczeństwo i Gospodarka

Ekologia, Społeczeństwo i Gospodarka to trzy filary ESG i jednocześnie obszary zagadnień, o których będą dyskutować paneliści podczas trzech dni  Kongresu ESG – Polska Moc Biznesu.

Temat SPOŁECZEŃSTWO będzie omawiany pierwszego dnia Kongresu. Debaty otworzy wystąpienie Marleny Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Panele dyskusyjne poświęcone będą m.in. roli aktywności fizycznej i sportu w poprawie kondycji zdrowotnej Polaków, kulturze jako fundamentowi budowania tożsamości obywatelskiej oraz synchronizacji programów edukacji wyższej i zawodowej z potrzebami biznesu.

Drugi dzień zdominuje GOSPODARKA. Rozmowy dotyczyć będą m.in. Planu Odbudowy dla Europy (Next Generation EU) i Polskiego Ładu: jak efektywnie pozyskiwać inwestycje zagraniczne i wspierać konkurencyjność polskiego biznesu, cyfryzacja i rola kobiet w rozwoju polskiej gospodarki, a także cele zrównoważonego rozwoju jako fundamentu strategii biznesowej.

–  Społeczeństwo coraz bardziej zdaję sobie sprawę z tego jak aktywność fizyczna wpływa na komfort i jakość naszego życia. W tym trudnym po pandemicznym czasie Gospodarka potrzebuje wsparcia, szeroko rozumiana kultura fizyczna i sport są jedną z tych dziedzin życia, która dają pozytywny sygnał i nadzieję powrotu na właściwe tory – mówi Marcin Nowak, Dyrektor Dział Współpracy Międzynarodowej i Projektów Sportowych, PKOL

Trzeci dzień, to EKOLOGIA. Zastanowimy się m.in., jak sprawić, by trend szybkiego dążenia do zeroemisyjności stał się kołem zamachowym polskiej gospodarki, przyjrzymy się zielonym inwestycjom w kontekście szans i zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, porozmawiamy o kluczowych dla ekologii kwestiach jak elektromobilność, redukcja emisji CO2 i gospodarka odpadami.

Uczestnicy Kongresu ESG – Polska Moc Biznesu dyskutować będą o bardzo wielu trendach kształtujących teraz oraz w bliskiej przyszłości życie społeczne i gospodarcze Polski i Europy. Eksperci wspólnie będą szukać odpowiedzi na takie pytania jak m.in.:

  • Jak maksymalizować efekty pozytywnego wpływu polskich firm na polskie społeczeństwo?
  • Jak najefektywniej skoordynować aktywności organizacji pozarządowych z działaniami  rządowymi i samorządowymi?
  • Jakie słabości systemowe wyeksponowała pandemia i jak im przeciwdziałać w skali regionów i w skali całego kraju?
  • Jak polskie firmy mogą wykorzystać skok cywilizacyjny w kierunku cyfryzacji, gospodarki obiegu zamkniętego i budowaniu zupełnie nowych potrzeb konsumenckich?
  • Jakie korzyści płyną z wdrożenia nowoczesnych technologii i cyfryzacji oraz jak walczyć z wykluczeniem cyfrowym.

Organizatorzy

Organizatorami Kongresu ESG – Polska Moc Biznesu są Fundacja Pozytywnych Idei oraz Fundacja Czyste Powietrze, które wspólnie przygotowały dwie edycje Szczytu Klimatycznego TOGETAIR. Wydarzenia realizowane w formie studia telewizyjnego na żywo miały szeroki oddźwięk (32 mln odsłon, 8,5 mln otwartych streamów, ponad 6 tysięcy publikacji.

– Podczas TOGETAIR mocno wybrzmiała potrzeba podjęcia w sposób kompleksowy tematyki ESG (Enviromental, Social, Governance), czyli kwestii związanych z ładem środowiskowym, społecznym i zarządczym. Odpowiedzią na tą potrzebę jest właśnie Kongres ESG – Polska Moc Biznesu – mówi Agata Śmieja, Prezes Fundacji Czyste Powietrze oraz pomysłodawca Szczytu Klimatycznego TOGETAIR

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Patronaty

Na górę