Nasz profile

Nowe wyzwania, nowe kierunki studiów

Rozwój

Nowe wyzwania, nowe kierunki studiów

Nowe wyzwania, nowe kierunki studiów

Od niedawna na wielu uczelniach państwowych zaczęły powstawać nietypowe kierunki kształcenia. Jest to próba nadążania za rozwojem techniki oraz za wymogami i potrzebami rynku pracy.

Inżynieria biomechaniczna – jest to kierunek ściśle związany z medycyną. To nauka o rozwiązaniach konstrukcyjnych stosowanych w diagnostyce i terapii. Obejmuje też projektowanie i budowę sztucznych narządów. Inżynieria biomechaniczna skupia się na takich nowinkach jak: najnowszej generacji roboty medyczne, biomateriały, implanty i protezy. Przyszli absolwenci tego kierunku zapoznają się z telechirurgią (operowanie na odległość) i robotyką medyczną, a także konstrukcją układów biomechanicznych z uwzględnieniem właściwości mechanicznych tkanek oraz anatomii połączeń stawowych.

Studenci po tym kierunku znajdą zatrudnienie w:

 • szpitalach, klinikach, ambulatoriach i poradniach,
 • biurach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych urządzeń medycznych,
 • w jednostkach produkujących urządzeń medycznych,
 • w firmach zajmujących się odbiorem technicznym, akredytacją i atestowaniem urządzeń medycznych,
 • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych,
 • administracji medycznej.

Kierunek ten istnieje już na Politechnice Krakowskiej.

Mechatronika – jest to nauka łączącą wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki, informatyki, cybernetyki, automatyki i robotyki. Absolwenci tego kierunku będą umieli projektować układy mechaniczne wykorzystując informatykę oraz teorię sterowania.

Absolwenci mechatroniki znajdą zatrudnienie w:

 • przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, obrabiarkowym,
 • placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne, maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane,
 • instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • stacjach serwisowych i diagnostycznych,
 • placówkach służby zdrowia, przy eksploatacji urządzeń medycznych i aparatury diagnostycznej,
 • jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.

Kierunek ten został już wprowadzony m.in. przez Politechnikę Warszawską, Łódzką i Gdańską. W Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie powstały w tym kierunku nowe specjalności: technik uzbrojenia i materiały wybuchowe oraz uzbrojenie rakietowe.

Kognitywistyka – jest nauką o umyśle i procesach poznawczych. Zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem funkcjonowania percepcji, emocji, świadomości, pamięci, rozumowania, mowy i komunikacji. Kognitywistyka łączy w sobie psychologię, biologię, językoznawstwo, logikę i filozofię.

Absolwenci tego kierunku mogą szukać zatrudnienia:

 • w jednostkach naukowo-badawczych,
 • jako wysoko wykwalifikowani specjaliści od funkcjonalności interfejsów (pracownicy firm z sektora IT, webmasterzy),
 • jako specjaliści od Public Relations (znajomość psychologii pomaga w podejmowaniu działań marketingowych).

Nabór na tego typu studia prowadzi Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Jagielloński.

Bioinformatyka – to dyscyplina posługująca się matematyką i informatyką w rozwiązywaniu problemów związanych z biologią. Z bioinformatyka wiąże się z takimi zagadnieniami jak geomika – dziedzina biologii molekularnej, metaloblomika – nauka o metabolitach obecnych w organizmie i transkryptomika – nauka zajmująca się określeniem miejsca i czasu aktywności genów. Absolwenci bioinformatyki uzyskują wiedzę i umiejętności stosowania metod i narzędzi nauk matematyczno-przyrodniczych w problemach biologicznych. Rozumieją działanie współczesnych systemów komputerowych. Posiadają wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych, umożliwiającą aktywny udział w realizacji projektów bioinformatycznych. Umieją programować komputery oraz są przygotowani do działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych.

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie jako specjaliści:

 • w zakresie metod bioinformatycznych w instytucjach naukowych i komercyjnych, które zajmują się badaniami biologicznymi i ich praktycznym wykorzystaniem,
 • w instytucjach medycznych – w diagnostyce medycznej i projektowaniu terapii.

Nabór na ten kierunek prowadzą: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Opolski, Politechnika Wrocławska, Politechnika Śląska i Uniwersytet Warszawski.

Karolina Jaciubek

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Rozwój

Na górę