Nasz profile

Energetyka i prawo energetyczne – konferencja naukowa

Trójmiasto

Energetyka i prawo energetyczne – konferencja naukowa

Energetyka i prawo energetyczne – konferencja naukowa

W dniach 19-20 maja 2022 roku w Gdańsku odbędzie się konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom z zakresu energetyki i prawa energetycznego. Asumptem do jej przygotowania jest przypadająca w tym roku setna rocznica uchwalenia pierwszej polskiej ustawy regulującej funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego. Spotkanie z udziałem ekspertów, przedstawicieli władz rządowych i najważniejszych energetycznych firm w Polsce organizowane jest przez Instytut De Republica.

Uchwalając „Ustawę elektryczną” z 1922 roku, ustawodawcy przyświecała myśl, że zagospodarowanie państwa w dziedzinie elektryfikacji, musi się odbywać według pewnych zasad przewodnich, odpowiadających interesom całego państwa. Ustawa miała przy tym na celu takie skoordynowanie wszelkich przedsięwzięć ówcześnie podejmowanych, zarówno przez podmioty prywatne jak i jednostki samorządu terytorialnego, aby możliwe było w przyszłości stworzenie systemu elektroenergetycznego pokrywającego swą siecią terytorium całego kraju. Polski ustawodawca wykazał się przy tym dalekowzrocznością. Stworzył nie tylko nowoczesne, jak na owe czasy, podstawy prawne funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, ale także przewidział znaczenie i rolę, jakie sektor elektroenergetyczny będzie odgrywał dla rozwoju oraz funkcjonowania społeczeństwa, gospodarki i państwa.

Dziś sektor elektroenergetyczny, a wraz z nim regulacja prawna jego funkcjonowania, znajduje się w stanie głębokiej transformacji. Stoją przed nim takie wyzwania  jak konieczność zapobiegania antropogenicznym zmianom klimatu i ograniczenia negatywnego wpływu elektroenergetyki na środowisko naturalne, zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, zapewnienie sprawiedliwego dostępu do dobra, jakim jest energia elektryczna, czy wreszcie postęp technologiczny i dokonująca się na naszych oczach rewolucja przemysłowa 4.0.

100-lecie uchwalenia „Ustawy elektrycznej” skłania zatem do wielopłaszczyznowej refleksji na temat znaczenia i przyszłości sektora elektroenergetycznego w Polsce, z koniecznym  uwzględnieniem kontekstu europejskiego oraz światowych tendencji rozwojowych. Celowi temu ma służyć konferencja, której organizatorem i gospodarzem będzie Instytut De Republica. Zgodnie z misją Instytutu, wydarzenie będzie mieć charakter interdyscyplinarny. Poruszone zostaną wielorakie aspekty funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, między innymi prawne, technologiczne, ekonomiczne i społeczne.

Dwudniowe wydarzenie podzielone będzie na sześć paneli tematycznych, cztery panele wykładowe oraz dwa dyskusyjne. Udział w spotkaniu wezmą między innymi: wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, Dyrektor Wspólnoty Energetycznej Artur Lorkowski, dr hab. Mariusz Golecki, prof. ucz., przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki, Grupy LOTOS S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Veolia Energy Contracting Poland Sp.z  o.o., GAS TRADING POLAND S.A., a także eksperci z Pomorskiej Strefy Ekonomicznej, przedstawiciele środowiska naukowego m.in. z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz przedstawiciele praktyki prawa.

Spotkanie „Energetyka i prawo energetyczne” będzie pierwszym z cyklu konferencji jakie w 2022 roku planuje zorganizować Instytut De Republica na temat energii i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Celem cyklu jest przybliżenie i objaśnienie zmian zachodzących na polskim rynku energetycznym, a także stworzenie platformy dla wszystkich przedstawicieli branży energetycznej do dyskusji o najbardziej aktualnych wyzwaniach i problemach dotyczących sektora energetycznego w Polsce oraz w Europie.

Program:

19 maja 2022 r.

9:30 otwarcie Konferencji
dr hab. Bogumił Szmulik, prof. ucz., Dyrektor Instytutu De Republica

9:45-11:45

Panel I: Prawo energetyczne jako instrument realizacji polityki energetycznej państwa (moderator: dr Michał Będkowski-Kozioł, WPiA UKSW/ Kochański&Partners)

dr Zdzisław Muras (Urząd Regulacji Energetyki), Od dominacji przedsiębiorstw energetycznych do energetyki rozproszonej – kierunki rozwoju rynku energii i prawa energetycznego;
dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. ucz. (WPiA UŚ), „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” – wyzwania dla prawodawcy;
dr hab. Marzena Czarnecka, prof. ucz. (UE w Katowicach), Instrumenty realizacji „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”;
dr hab. Tomasz Długosz (WPiA UJ), Europeizacja prawa energetycznego w Polsce;
dr hab. Piotr Stankiewicz, prof. ucz. (WFiNS UMK), Elektroenergetyka wobec wyzwań Zielonego Ładu.

12:15-13:45

Panel II (dyskusja panelowa): Transformacja energetyczna Polski (moderator: dr Marcin Kraśniewski, Uniwersytet SWPS/Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum)

Dyskusja panelowa z udziałem:
dr hab. Mariusz Golecki, prof. ucz. (Wiceminister Rozwoju i Technologii, WPiA UŁ);
prof. dr Tomasz Lis (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Członek Rady Nadzorczej ENEA S.A.);
Jarosław Wróbel (Wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS S.A.);
dr Paweł Cioch (Wiceprezes Zarządu w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.);
Tymoteusz Pruchnik (Prezes Zarządu GAS TRADING POLAND S.A.);
Ireneusz Zyska (Wiceminister Klimatu i Środowiska);
Henryk Mucha (Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.);
Maciej Kazienko (Wiceprezes Pomorskiej Strefy Ekonomicznej);
Wojciech Wrochna (Kochański&Partners);
dr Tomasz Harackiewicz (Uniwersytet Morski w Gdyni).

14:45-16:45

Panel III: Elektroenergetyka a społeczeństwo (moderator: dr Leszek Karski, WPiA UKSW)

Artur Lorkowski (Wspólnota Energetyczna), Zarządzanie kryzysem energetycznym w sąsiedztwie Unii Europejskiej;
dr hab. Mariusz Golecki, prof. ucz. (WPiA UŁ, Wiceminister Rozwoju
i Technologii), Polityka energetyczna a gospodarka o obiegu zamkniętym;
dr hab. Michał Domagała, (WPPKiA KUL), Usługi użyteczności publicznej na gruncie Ustawy elektrycznej z dnia 21 marca 1921 r. z perspektywy obecnych regulacji;
dr hab. Marek Rewizorski, prof. ucz. (WNS UG), Ubóstwo energetyczne jako wyzwanie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski;
Grzegorz Zych (UE w Katowicach), Wpływ wzmożonej aktywności regulacyjno-ustawodawczej na rozpowszechnianie się ubóstwa energetycznego;

20 maja 2022 r.

09:00-11:00

Panel IV: Elektroenergetyka jako czynnik innowacyjności (moderator: prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak (WPiA UŁ)

dr Grzegorz Kinelski (Członek Zarządu Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o., Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej), Rewolucja 4.0.
w elektroenergetyce;
Wojciech Płachetka (Instytut Jagielloński), Rola klastrów energii w polskim porządku prawnym z uwzględnieniem planowanych zmian ustawy o odnawialnych źródłach energii w projekcie z dnia 24 lutego 2022 r.;
dr Michał Będkowski-Kozioł (WPiA UKSW, Kochański&Partners), Piaskownice regulacyjne jako instrument testowania innowacyjnych produktów i usług w sektorze elektroenergetycznym;
Łukasz Jankowski (Head of Energy – DLA Piper), Elektromobilność jako przyszłość transportu;
Jakub Plebański (WPiA UG), Ewolucja w podejściu do promowania energetyki odnawialnej;

11:30-13:15

Panel V: Wodór, wiatr, atom – przyszłość energetyki w Polsce? (moderator: dr Michał Będkowski-Kozioł, WPiA UKSW/Kochański&Partners)

dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski (WPiA UG), Rozwój morskiej energetyki wiatrowej jako szansa na wzrost poziomu bezpieczeństwa energetycznego Polski;
dr hab. Maciej M. Sokołowski (Uniwersytet Warszawski), Energetyka jądrowa – dlaczego warto? Doświadczenia zagraniczne a polska perspektywa energetyczna;
Piotr Mikusek (UW), Implikacje unijnej rewolucji wodorowej dla prawa energetycznego;
dr Krystian Wasilewski (KPRM), Źródła finansowania transformacji energetycznej na poziomie samorządu terytorialnego;

14:15-16:00

Panel VI (dyskusja plenarna): Quo vadis energetyko? (moderator: Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny Biznes Alert)

Dyskusja panelowa z udziałem:
dr Piotr Bielarczyk (Dyrektor Departamentu Prawnego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.);
Marcin Bruszewski (Dyrektor Biura Prawnego w FORTUM S.A);
Leszek Mańk (Prezes Zarządu PGNiG SPV7 Sp. z o.o.);
dr hab. Krzysztof Zamasz, prof. ucz. (Prezes Zarządu Veolia Energy Contracting Poland Sp.z o.o., Politechnika Śląska);
prof. dr hab. Andrzej Powałowski (WPiA UG);
dr Marcin Kraśniewski (Uniwersytet SWPS/Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum);
Igor Muszyński (SSW Pragmatic Solutions);
dr Edyta Witka-Jeżewska (WIOŚ w Gdańsku).

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Trójmiasto

Na górę