Nasz profile

Raport i wystawa o zmianach klimatu w Senegalu, Gwatemali, Kambodży i Kenii

Cała Polska

Raport i wystawa o zmianach klimatu w Senegalu, Gwatemali, Kambodży i Kenii

Raport i wystawa o zmianach klimatu w Senegalu, Gwatemali, Kambodży i Kenii

Kryzys klimatyczny to również kryzys społeczny. Konsekwencje niepohamowanej produkcji i konsumpcji ponoszą najbiedniejsi mieszkańcy globalnego Południa. Wskutek zmian klimatu pogłębiają się istniejące wcześniej problemy: ubóstwo, ograniczony dostęp do wody, brak bezpieczeństwa żywnościowego, dyskryminacja mniejszości, brak perspektyw na godne życie itd. Przedstawiamy raport kampanii „Powody do paniki? Konsekwencje zmian klimatu w Senegalu, Gwatemali, Kambodży i Kenii” skupiający się na niesprawiedliwości klimatycznej i mobilnej. Raport powstał w ramach kampanii #KlimatNaZmiany, którą współtworzy Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie.

EKSPERYMENT FILMOWY „BEZDOMNI Z POWODU KLIMATU”

Film można obejrzeć na kanale YouTube: LINK

Z powodu zmian klimatu 20 milionów ludzi rocznie jest zmuszonych opuścić swoje domy. Czy w centrum jednej z europejskich stolic można być osobą bezdomną z powodu zmian klimatycznych?
W związku z publikacją raportu Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie prezentuje społeczny eksperyment filmowy „Bezdomni z powodu klimatu”.  W eksperymencie wzięło udział dwóch aktorów. Jeden wcielił się w bezdomnego, który stracił dom z powodu zmiany klimatu, a drugi w nieprzyjemnego przechodnia, który nie wierzy w zmiany klimatu i kpi z bezdomnych, prowokując reakcje ludzi. Kamery rejestrowały reakcje przechodniów podczas całego procesu, pokazując, że ludzie nie tylko wierzą w zmiany klimatyczne, ale także szukają sposobów działania.

WYSTAWA „KLIMAT NA ZMIANY”

7.06, Bulwary Wiślane, okolice Muzeum Sztuki Nowoczesnej nad Wisłą

Senegal, Kambodża, Gwatemala i Kenia – znajdują się na czele listy krajów najbardziej narażonych na skutki zmian klimatu. Ludność tych krajów na co dzień mierzy się z ich konsekwencjami. Kryzys klimatyczny sprawił, że ich miejsca zamieszkania przestają nadawać się do życia. Dlaczego? Z powodu suszy, nagłych powodzi, pustynnienia, podnoszącego się poziomu morza, erozji wybrzeży, zasolenia gleby, wyczerpywania się zasobów wody czy ryb. Wystawa składa się ze zdjęć przedstawiających każdy z wymienionych krajów wraz z zasygnalizowaną problematyką. 

RAPORT: POWODY DO PANIKI? KONSEKWENCJE ZMIAN KLIMATU W SENEGALU, GWATEMALI, KAMBODŻY I KENII.

Raport można pobrać na stronie: LINK

Jak powstał raport?

Publikacja jest wynikiem badań przeprowadzonych przez zespół z Uniwersytetu Bolońskiego (UNIBO) będącego partnerem Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie w kampanii #KlimatNaZmiany. Poza analizą danych źródłowych, metodologia badań obejmowała grupy fokusowe, wywiady pogłębione, ankiety gospodarstw domowych oraz dzienniki klimatyczne dokumentujące codzienne przejawy skutków zmian klimatu w życiu osób z krajów objętych badaniem. Dzięki temu raport odzwierciedla również ich opinie, obserwacje i rekomendacje.

Co wynika z badań?

>> Kryzys klimatyczny pogłębia już istniejące problemy. Od ubóstwa przez dostęp do edukacji po dyskryminację rdzennej ludności. Kryzys klimatyczny to też kryzys społeczny:

Przykład z GWATEMALI: Rdzenna ludność wyjątkowo dotkliwie odczuwa skutki zmian klimatu. W wyniku ekspansji upraw monokulturowych i wzrostu wydobycia metali w ostatnich dekadach wzrosła eksploatacja ziemi zamieszkiwanej dotąd przez rdzenne społeczności. W rezultacie postępuje degradacja środowiska, która przyśpiesza i pogłębia zmiany klimatu a rdzenni mieszkańcy są zmuszeni do migracji.

>> Większość ludności utrzymuje się z sektorów zależnych od pogody takich jak rolnictwo i rybołówstwo, przez co są bezpośrednio narażeni na skutki zmian klimatu:

Przykład z KAMBODŻY: Kambodża jest jednym z najszybciej wylesianych państw na świecie. Znaczną część lasów wycina się pod plantacje np. kauczuku. Lasy zalewowe to obszary chronione, z wyznaczonymi łowiskami i wycinka drzew jest tam zabroniona. Mimo to, znaczną część lasów zalewowych nielegalnie wycięto, co doprowadziło do zmniejszenia zasobów ryb, gdyż lasy zalewowe są tarliskami. Wylesienie prowadzi też do zmniejszenia bioróżnorodności. Sprzedaż produktów rolnych i rybołówstwo są źródeł dochodów dla ponad 60% ludności, a więc kryzys klimatyczny jest przez nich dotkliwie odczuwany.

>> Problemy pogłębia degradacja środowiska, za którą często odpowiadają państwa, korporacje czy nawet społeczeństwa z UE lub USA:

Przykład z SENEGALU: Śmieci są porozrzucane wszędzie, oprócz plaż dla turystów. To głównie plastik, ale też zniszczona odzież, efekt fast fashion. Wszechobecność odpadów powoduje problemy zdrowotno-sanitarne, ma także negatywny wpływ na organizmy morskie i bioróżnorodność oceanu. UE nadal wysyła swoje śmieci do takich krajów jak Senegal, które nie są w stanie poradzić sobie z własnymi odpadami.

>> Mieszkańcy wszystkich krajów zmuszeni są do migracji między innymi w konsekwencji zmian klimatu. Wbrew alarmistycznym opiniom są to głównie migracje wewnątrz kraju, czasem do państw sąsiednich, rzadziej do Europy:

Przykład z KENII: W ciągu ostatnich 5 lat ludność pasterska w Kenii doświadczyła nasilających się skutków zmian klimatu. Z powodu suszy zwierzęta pokonują duże odległości, przenosząc się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu pastwisk i wody, niektóre umierają z wycieńczenia. Stres cieplny, na który cierpią zwierzęta, sprawia, że wolniej przyjmują pokarm, przez co słabiej rosną, spada więc produkcja mleka i mięsa, co niesie ze sobą znaczące zmiany w życiu społeczności pasterskich. Kiedy rolnicy za mało produkują, nie mają pieniędzy chociażby na edukację dzieci. Dlatego wielu pasterzy decyduje się migrować na inne tereny albo do miast.

Co dalej?

Wszystkie zidentyfikowane problemy wymagają natychmiastowej uwagi oraz rozwiązań systemowych. Takich jednak, które odpowiedzą na problem w zrównoważony sposób. Działania muszą podjąć zarówno władze krajów przedstawionych w raporcie jak i społeczność międzynarodowa, w tym Unia Europejska.

Dlatego kampania #KlimatNaZmiany formułuje następujące postulaty w petycji do Komisji Europejskiej:

>> Zapewnienie utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 1,5°C, w szczególności poprzez osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2040 roku. UE musi zdekarbonizować gospodarkę poprzez: przyspieszenie przejścia na technologie czystej, odnawialnej energii, które zastąpią paliwa kopalne oraz podniesienie efektywności energetycznej w kluczowych sektorach.

>> Przejście do gospodarki sprawiedliwej pod względem społecznym i ekologicznym, stawiającej interesy społeczeństwa i natury ponad interesami korporacji. Gospodarki wykorzystującej inne wskaźniki poza PKB, będącej systemem regeneratywnym, zrównoważonym i sprawiedliwym.

>> Zapewnienie wsparcia finansowego i technicznego krajom dotkniętym zmianami klimatu, a także opracowanie międzynarodowego programu ochrony dla migrantów klimatycznych. Sprawiedliwa i oparta na prawach człowieka polityka migracyjna i adaptacyjna pozwoli zwiększyć odporność na negatywne skutki zmian środowiskowych najbardziej narażonych na nie ludzi.

>> Umożliwienie młodym udziału w polityce, włączając ich poglądy i wizje w proces podejmowania decyzji politycznych. Młodzi ludzie są ważną, lecz niedostatecznie reprezentowaną grupą interesariuszy – to ich w największym stopniu dotyczy zagrożona kryzysem klimatycznym przyszłość.

Petycja do podpisania online: https://ekonsument.pl/KlimatNaZmiany

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Cała Polska

Na górę