Nasz profile

Centrum Wsparcia Ofiar Dezinformacji i Hejtu

Szkoła pisania

Centrum Wsparcia Ofiar Dezinformacji i Hejtu

Centrum Wsparcia Ofiar Dezinformacji i Hejtu

Fundacja Oksymoron – Instytut Badań Społecznych i Mediów oraz działający w ramach Fundacji HUB fact-checkingowy, z siedzibą w Rzeszowie w ramach Rady Programowej złożonej z naukowców, medioznawców, psychologów, analityków, prawników wspólnie ze stałymi partnerami instytucjonalnymi, innymi fundacjami i stowarzyszeniami podjęła decyzje o uruchomieniu „Krajowego Centrum Wsparcia Ofiar Dezinformacji i Hejtu”.

Wspomniane „Centrum”, będzie realizować zadania wsparcia ofiar dezinformacji, mowy nienawiści, hejtu w kilku obszarach. Wśród nich przewidziane jest wsparcie w zakresie psychoterapii, zdefiniowania źródeł dezinformacji i hejtu związanych z ofiarą oraz neutralizowanie ich złych skutków, a także pomoc prawną celem pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców zaistniałych zdarzeń.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 stycznia 2024

W ramach Centrum prowadzone też będą badania i analizy, które według pomysłodawców, powinny stać się cennym źródłem informacji, danych dla instytucji państwowych w pracach nad poprawą prawa w tym zakresie. W ostatnich dniach pojawiła się Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie rozszerzenia unijnego wykazu przestępstw o nawoływanie do nienawiści i przestępstwa z nienawiści.

Jednym z istotnych zadań, jakie stawiają przed sobą twórcy Centrum, jest również stałe prowadzenie polityki informacyjnej i edukacja społeczeństwa jak walczyć z dezinformacją i mową nienawiści.

Konferencji MEDIA INFO 2024

Dlatego też w dniach 22 i 23 lutego w Rzeszowie odbędzie się już druga edycja Konferencji MEDIA INFO 2024, której organizatorem jest Fundacja Oksymoron przy udziale Urzędu Miasta Rzeszowa (Rzeszów – stolica innowacji).

Patronat honorowy nad konferencją objął między innymi Minister Cyfryzacji oraz Krajowe Centrum Kompetencji Cyberbezpieczeństwa.

W pierwszym dniu Konferencji, eksperci z dziedziny nauki, mediów, analitycy, psychologowie i dziennikarze będą rozmawiać o skutkach szerzącej się dezinformacji i hejtu w erze sztucznej inteligencji. Poddane zostaną szczegółowej analizie mechanizmy i procesy, które mają bezpośredni wpływ na każdy obszar życia Polek i Polaków.

 Jakość informacji w przestrzeni publicznej

Poruszone zostaną tematy związane z jakością informacji w przestrzeni publicznej w obszarze mediów, kanałów informacji. Ocenione zostaną również jak dezinformacja i hejt wpływa na budowanie świadomości społecznej. Jak w dzisiejszym czasie rozwoju sztucznej inteligencji można, a nawet trzeba wykorzystać jako narzędzie do walki z tymi złymi zjawiskami.

Jednym z najważniejszych obszarów, który wymaga omówienia, będzie również psychologiczny aspekt wpływu hejtu na naszą świadomość i czy jesteśmy dziś gotowi na radzenie sobie w walce z mową nienawiści.

Analiza wpływu dezinformacji na decyzje

W drugim dniu Konferencji zaplanowano panel szkoleniowy złożony z pakietu czterech szkoleń. Obejmuje on analizę wpływu dezinformacji na decyzje, jakie podejmujemy w życiu społecznym, biznesowym i politycznym. Jaki to ma wpływ na wyniki badań społecznych, opinię i oceny.

Ten obszar szkoleniowy zaprezentowany będzie przez IBRiS. Ponadto dowiedzieć się będzie można jak czytać media, rozpoznawać źródła i czym się kierować w rozpoznawaniu nieprawdziwych informacji a tym samym w następstwie tego procesu jak rodzi się hejt.

Zaprezentowane zostaną doświadczenia działającego od ponad 20 lat w tym zakresie Instytutu Monitorowania Mediów (IMM). Uczestnicy szkoleń będą mogli uzyskać informacje jak rozpoznać dezinformację i poznają typy wpisów i zachowań hejterów dzięki wynikom prac działającego przy Fundacji Oksymoron HUB-u fact-checkingowego. Jak z nimi walczyć, dekodować i jak skutecznie działać, by nie stać się ofiarą nieuczciwych działań i adresatem hejtu.

Na koniec panelu szkoleniowego dowiemy się od znanej psychoterapeutki Mai Herman, co oznacza stwierdzenie „Wszyscy jesteśmy hejterami”.

Oksymoron roku

Jeszcze podczas pierwszego dnia w trakcie uroczystej Gali zostaną wręczone nagrody OKSYMORON ROKU 2023, które otrzymują corocznie osoby, instytucje za popularyzację prawdy i walkę z dezinformację i hejtem. Wyróżnione zostaną również samorządy, które w poprzednim roku uczestniczyły w projekcie obejmującym walkę z dezinformacją w przestrzeni publicznej i komunikacji społecznej.

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Szkoła pisania

Na górę