Nasz profile

Aktualności

My i Obcy

My i Obcy

W Europie doszło do kryzysu. Z jednej strony społeczeństwo jest otwarte na inne kultury, z drugiej obawia się obcokrajowców. O tym, jakie są możliwe scenariusze rozwiązań – adaptacji i akceptacji imigrantów porozmawiają naukowcy podczas debaty „My i Obcy”, która odbędzie się 16 marca o godz. 15.30 w siedzibie Uniwersytetu SWPS, przy ul. Chodakowskiej 19/31 w Warszawie. Wstęp wolny. Dyskusja organizowana jest przy współpracy z kwartalnikiem WIĘŹ.

Stajemy przed problemem napływu fali uchodźców, której wcześniej nie dostrzegaliśmy. Przyjęcie ich do naszego środowiska związane jest z akceptacją odrębnej tożsamości kulturowej. Polska doświadczyła już podobnej sytuacji, gdy przez kilkanaście lat przyjmowała imigrantów z Czeczenii. Czy coś zmieniło się na przestrzeni tego czasu? Gdzie znajduje się źródło naszego strachu przed obcymi? Czy uchodźcy są dla nas zagrożeniem czy szansą?

Podczas debaty „My i Obcy” poruszona zostanie tematyka napływu imigrantów do Europy. Uczestnicy wraz z naukowcami dyskutować będą o tym, czy potrafimy być społeczeństwem wielokulturowym. Porozmawiają o różnicach w tożsamości uchodźców i Europejczyków. Przekonają się, kto ma większy wpływ na nasz kontynent. Dowiedzą się, dlaczego właśnie teraz imigranci pojawili się liczną grupą w krajach Unii Europejskiej. Sprawdzą, co się zmieniło, że nasza życzliwość wobec obcych spadła.

W latach 60 XX wieku pisano o antysemityzmie ludzi łagodnych i dobrych jako o problemie najtrudniejszym do wyrugowania. Dziś mamy nowe przejawy nietolerancji i niechęci wobec muzułmanów. Spotkać można ludzi niewątpliwie łagodnych i dobrych, którzy w kwestii uchodźców stają się radykalni i są „święcie przekonani”, że jak przyjmiemy w Polsce uchodźców, to ci będą w stanie wysadzać w powietrze ich dzieci. Skąd się to bierze? Jak temu zapobiegać? – mówi Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika WIĘŹ.

Debatę otworzy Rektor Uniwersytetu SWPS prof. dr hab. Andrzej Eliasz. Gośćmi spotkania będą: Malika Abdoulvakhabova, aktywistka społeczna, Czeczenka mieszkająca od 20 lat w Polsce, Krystyna Starczewska, polonistka, filozof, etyk i pedagog, dyrektor Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących „Bednarska” w Warszawie, dr Justyna Melonowska, psycholog, filozof z Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz prof. dr hab. Paweł Boski, psycholog międzykulturowy z Uniwersytetu SWPS. Dyskusję z udziałem naukowców poprowadzi Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika WIĘŹ.

()

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Aktualności

Na górę