Nasz profile

Feedback i rzetelna informacja po rekrutacji

Rozwój

Feedback i rzetelna informacja po rekrutacji

Feedback i rzetelna informacja po rekrutacji

Niemal 60% osób aplikujących na ogłoszenia o pracę chciałoby otrzymywać informację zwrotną o powodach odrzucenia CV. Według najnowszego badania eRecruiter tylko 24% pracodawców przekazuje na tym etapie informację zwrotną. W 2021 roku było to zaledwie 12%.

Jak zmieniają się oczekiwania kandydatów i kandydatek, jak wpływają na procesy rekrutacyjne i na co powinni się przygotować pracodawcy w 2024?

Feedback i rzetelna informacja – rynek pracownika wymusza zmiany w procesach rekrutacyjnych

· 42% specjalistów i 35% pracowników fizycznych oczekuje ciągłego kontaktu rekrutera z kandydatem.

· 81% badanych chciałoby poznać ocenę swojego doświadczenia i kompetencji w zderzeniu z wymaganiami konkretnego stanowiska.

· 43% specjalistów i 39% pracowników fizycznych chciałoby podczas rozmowy rekrutacyjnej poznać bezpośredniego przełożonego.· 24% pracodawców przekazuje wszystkim aplikującym kandydatom informację zwrotną o powodach odrzucenia z procesu. To wzrost o 100% w stosunku do roku 2021.

Kompetencje i doświadczenie

· 67% firm jako główny powód odrzucenia z procesu rekrutacyjnego podaje kompetencje i doświadczenie; zaledwie 10% sumy czynników stanowi dopasowanie do organizacji pod kątem wartości czy kultury organizacyjnej.

· 49% pracodawców podejmuje decyzję o zatrudnieniu w wyniku konsultacji na linii rekruter–przyszły przełożony. Samodzielnie managerowie i managerki podejmują decyzję w zaledwie 5% przypadków.

Od aplikowania po decyzję o zatrudnieniu

Zarówno specjaliści (42%) jak też pracownicy fizyczni (35%) wśród oczekiwanych dobrych praktyk wymieniają ciągły kontakt rekrutera z kandydatem. Również pracodawcy przykładają dużą wagę do tego aspektu.

W badaniu eRecruiter 70% z nich zadeklarowało, że pozostawanie w bieżącym kontakcie z kandydatkami i kandydatami jest dla nich priorytetem. Tymczasem oczekiwanie to rozszerza się już na etap aplikowania i to ze znaczną intensywnością.

Potrzeba transparentności jest znacznie pogłębiona w grupie specjalistów i specjalistek. Ponad połowa z nich, podobnie jak w poprzedniej edycji badania eRecruiter, chciałaby poznać powód odrzucenia z procesu już na etapie selekcji CV.

Ocena swojego doświadczenia

Przebadane osoby określiły konkretne, wartościowe z ich perspektywy, informacje o powodach odrzucenia z procesu rekrutacji. 81% badanych chciałoby poznać ocenę swojego doświadczenia i kompetencji w zderzeniu z wymaganiami stanowiska, na które aplikują. Ocena dopasowania do organizacji pod kątem wartości firmy i kultury organizacyjnej to oczekiwanie 59% osób ubiegających się o rolę w firmie. Co ciekawe, aż 52% badanych chce poznać subiektywną ocenę managera biorącego udział w rekrutacji, a tylko 44% oczekuje, że pozna wyniki zadania rekrutacyjnego.

– Szukamy cały czas sposobu na informację zwrotną, który dawałby tyle informacji kandydatowi, ile on potrzebuje lub ile jest gotowy przyjąć – mówi Kamila Kużaj-Karaszewska, HR manager ONDE S.A. – W roku 2022 zdecydowaliśmy się na wprowadzenie 2-stopniowego feedbacku. Pierwszy stopień dotyczy wszystkich kandydatów i zawiera ogólną informację o powodzie odrzucenia kandydatury.

Drugi stopień jest dla chętnych – jeśli kandydat chce uzyskać szczegółowy feedback, rekruter kontaktuje się z nim bezpośrednio i szczerzej omawia powody odrzucenia, dając też wskazówki rozwojowe na przyszłość. Jak na razie, efektem tego działania, który utwierdza nas w przekonaniu, że to dobra droga, są wysokie wyniki wskaźnika NPS (81 za II kwartał 2023) i pozytywne opinie szczegółowe także od kandydatów, którzy nie dostali propozycji zatrudnienia.

Raport na ten temat.

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Rozwój

Na górę